البروج ٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و سوگند به آن روز موعود،

و قسم به روز موعود

و به روز موعود،

و قسم به روز موعود (قیامت که وعده گاه خلایق است).

و سوگند به روزی که [برپا شدنش را برای داوری میان مردم] وعده داده اند

و قسم به روز موعود،

و سوگند به روز موعود

و به روز وعده داده شده- روز رستاخيز-

و سوگند به روز وعده داده شده (برای حساب و کتاب و سزا و جزا)!

و سوگند به روز موعود [:قیامت].

و به روز وعده‌شده‌


البروج ١ آیه ٢ البروج ٣
سوره : سوره البروج
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«الْیَوْمِ الْمَوْعُودِ»: مراد روز قیامت است که وعده آن جهت حساب و کتاب و سزا و جزا داده شده است (نگا: اسراء / زمر / ، جاثیه / ، انبیاء / .


تفسیر

نکات آیه

۱ - خداوند، به مردم وقوع قیامت را وعده داده است. (و الیوم الموعود) مفسران اتفاق نظر دارند که مراد از «الیوم الموعود» قیامت است.

۲ - «الیوم الموعود»، از نام هاى قیامت (و الیوم الموعود)

۳ - سوگند خداوند، به روز قیامت (و الیوم الموعود)

۴ - روز قیامت، روزى بزرگ و شگفت (و الیوم الموعود) متعلّق قسم هاى خداوند، از عظمتى خاص برخوردار است که آن را شایسته قسم او ساخته است.

۵ - قدرت خداوند بر آفرینش آسمان و برج هاى آن، نشانه صداقت او در وعده آمدن قیامت است.* (و السماء ذات البروج . و الیوم الموعود) یاد کردن قیامت - پس از ذکر آسمان و برج هاى آن - ممکن است به این لحاظ باشد که توجّه به آسمان، باور به قیامت را تقویت مى کند.

موضوعات مرتبط

  • آسمان: آثار خلقت آسمان ۵; آثار خلقت برجهاى آسمان ۵
  • خدا: آثار قدرت خدا ۵; خالقیت خدا ۵; دلایل حتمیت وعده هاى خدا ۵; وعده هاى خدا ۱
  • سوگند: سوگند به قیامت ۳
  • قرآن: سوگندهاى قرآن ۳
  • قیامت: دلایل حتمیت قیامت ۵; شگفتى قیامت ۴; عظمت قیامت ۴; نامهاى قیامت ۲; وعده قیامت ۱
  • یوم الموعود :۲

منابع