الإنفطار ١٥

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

روز جزا وارد آن می‌شوند و می‌سوزند،

|كه روز جزا در آن مى‌سوزند

روز جزا در آنجا درآيند،

روز جزا به آن دوزخ در افتند.

[که] روز پاداش در آن درآیند،

در روز شمار به جهنم درآيند،

در روز جزا وارد آن شوند

كه در روز حساب و پاداش بدان در آيند- يا به آتش آن بسوزند-.

در روز سزا و جزا داخل آن می‌گردند و با آتش آن می‌سوزند.

روز بُروز طاعت، آن را می‌افروزند.

چشندش روز دین‌


الإنفطار ١٤ آیه ١٥ الإنفطار ١٦
سوره : سوره الإنفطار
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«یَصْلَوْنَهَا»: به آتش دوزخ داخل می‌گردند و می‌سوزند و برشته می‌شوند و درد و رنج آن را می‌چشند (نگا: نسأ / ، ابراهیم / ، ص / ).


تفسیر

نکات آیه

۱ - قیامت، روز گرفتارى طاقت فرساى فاسقان در آتش جهنم (یصلونها یوم الدین) «یصلونها»; یعنى، با رنج و مشقّت، حرارت آن را مى چشند. (برگرفته از قاموس)

۲ - قیامت، روز مواجه شدن با سزاى اعمال است. (یوم الدین) «دین»; یعنى، جزا و به معناى طاعت نیز آمده است (مفردات راغب) و چون معناى اول با قیامت تناسب دارد، در آیه شریفه به معناى جزا مى باشد.

۳ - «یوم الدین»، از نام هاى قیامت است. (یوم الدین)

۴ - گرفتارى فاسقان به آتش جهنم، کیفر فسق آنان است. (یصلونها یوم الدین) تصریح به «روز جزا» بودن قیامت، در بیان عذاب فاسقان، بیانگر آن است که عذاب قیامت جزاى فسق آنان است.

۵ - خلود دوزخیان در جهنم (یصلونها) فعل «یصلون» در نظر زجّاج از ریشه «صلاة» (ملازم شدن) است. (لسان العرب)

موضوعات مرتبط

  • جهنم: موجبات جهنم ۴
  • جهنمیان: جاودانگى جهنمیان ۵
  • عذاب: مراتب عذاب ۱
  • عمل: کیفر اخروى عمل ۲
  • فاسقان: عذاب فاسقان ۱; فاسقان در جهنم ۱، ۴; کیفر فاسقان ۴
  • قیامت: نامهاى قیامت ۳; ویژگیهاى قیامت ۱، ۲
  • یوم الدین :۳

منابع