الإنشقاق ١١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

بزودی فریاد می‌زند وای بر من که هلاک شدم!

|پس زودا كه فريادش بلند شود كه واى بر من

زودا كه هلاك [خويش‌] خواهد،

او بر هلاک خود آه و فریاد حسرت بسیار کند.

به زودی با فریادی حسرت بار، هلاکت و نابودی خود را خواهد،

زودا كه بگويد: واى بر من كه هلاك شدم.

زودا که زاری سر دهد

پس زودا كه به هلاكت و نابودى- و گفتن واى بر من- فرياد برآرد

مرگ را فریاد خواهد داشت و هلاک خود را خواهد طلبید.

پس در آینده‌ای دور هلاک و تباهی (خویش) را (همی) خواهد.

پس زود است بخواند مرگ را


الإنشقاق ١٠ آیه ١١ الإنشقاق ١٢
سوره : سوره الإنشقاق
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«یَدْعُو»: فریاد می‌دارد. می‌طلبد. الف زائدی در رسم‌الخطّ قرآنی در آخر دارد. «ثُبُوراً»: هلاک و نابودی (نگا: فرقان / و ).


تفسیر

نکات آیه

۱ - مشاهده نامه اعمال در قیامت، مایه آگاهى به کردارها و پیش بینى کیفرها است. (و أمّا من أُوتى ... فسوف یدعوا ثبورًا)

۲ - گرفتن نامه عمل از پشت سر در قیامت، سرآغاز گرفتارى در موقعیتى دشوار که هر کس، فریاد هلاکت خواهى و آرزوى مرگ سر خواهد داد. (فسوف یدعوا ثبورًا) «ثبور» به معناى هلاکت و تباهى است.(مفردات راغب)

۳ - دریافت نامه عمل از پشت سر، رمز و نشانه محکومیت در عرصه حسابرسى است. (فسوف یحاسب ... فسوف یدعوا ثبورًا) تقابل دو گروه دریافت کننده نامه عمل، بیانگر این است که هر دو حسابرسى خواهند شد; ولى نتیجه آن در مورد آنان متفاوت است. بنابراین گرچه «فسوف یحاسب» تنها در مورد یک دسته آمده است; ولى دسته دیگر نیز به قرینه حرف «سوف» - که بین گرفتن نامه عمل از پشت سر و فریاد واویلاى شخص، فاصله اى را مفروض گرفته - مورد محاسبه قرار خواهند گرفت.

۴ - محاسبه و رسیدگى به اعمال کسانى که نامه عمل خود را از پشت سر دریافت کرده اند، سخت و اندوه بار خواهد بود. (حسابًا یسیرًا ... مسرورًا ... فسوف یدعوا ثبورًا) برداشت یاد شده، از مقابله دو گروه استفاده شده است. از آنجا که گروه اول حسابى آسان داشته و شادمان خواهند شد، دانسته مى شود که براى گروه دوم، جز سختى حساب و غمگین شدن نخواهد بود.

موضوعات مرتبط

  • آرزو: آرزوى مرگ ۲
  • انسان: آرزوى اخروى انسان ۲; علم اخروى انسان ۱; کیفر اخروى انسان ۱
  • عمل: سختى حسابرسى عمل ۴
  • قیامت: زمینه سختیهاى قیامت ۲; علم به عمل در قیامت ۱; نامه عمل در قیامت ۳
  • محکومیت: نشانه هاى محکومیت اخروى ۳
  • نامه عمل: آثار رؤیت نامه عمل ۱; دریافت نامه عمل از پشت ۲، ۳، ۴

منابع