نتایج جستجو

از الکتاب
نتایج ۱ - ۲۰ از ۶۰۴
جستجوی پیشرفته

جستجو در فضاهای نام:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 • معانى زير به كار رفته است: 1- ظرف مكان. 2- حكم. 3- بقاء يا حتمى بودن. 4- تقرب. 5- علم. 6- وقت حساب. 7- جانب و ناحيه و غيره. اينك به بعضى از آيات به ترتيب
  ۲۰ کیلوبایت (۳۳۲ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۱۷
 • المعارج ٣ (رده آثار تقرب به خدا)
  ۱۵ از سوره «غافر» (رفیع الدرجات ذوالعرش). اسماء و صفات: ذوالمعارج ۲ تقرب: آثار تقرب به خدا ۳ تکامل: عوامل تکامل ۳ خدا: اوامر خدا ۱; مقدرات خدا ۱ کافران:
  ۲۳ کیلوبایت (۲٬۰۳۶ واژه) - ‏۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۳۴
 • الكوثر ٢ (رده اهمیت تقرب به خدا)
  خود را راست نگه دارد». احکام :۱۸ انفاق: انفاق از بهترینها ۱۱ تقرب: اهمیت تقرب به خدا ۱۷; تقرب به خدا ۱۳ تکبیرة الاحرام: آداب تکبیرة الاحرام ۱۹ تکلیف: زمینه
  ۵۹ کیلوبایت (۵٬۶۰۱ واژه) - ‏۴ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۵۰
 • المزمل ١٩ (رده تقرب به خدا)
  سبیلاً) انسان: اختیار انسان ۴; ویژگیهاى انسان ۴ تذکر: عوامل تذکر ۱، ۲ تقرب: تقرب به خدا ۵ خدا: آثار ربوبیت خدا ۶; زمینه خدا شناسى ۳ دین: فلسفه دین ۵; قبول
  ۲۳ کیلوبایت (۱٬۸۳۷ واژه) - ‏۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۱۲
 • الدخان ١٧ (رده تقرب موسى)
  مشرکان مکه: حق ستیزى مشرکان مکه ۳; هماهنگى مشرکان مکه و فرعونیان ۳ موسى(ع): تقرب موسى(ع) ۵; خوش اخلاقى موسى(ع) ۶; عمل صالح موسى(ع) ۶; فضایل موسى(ع) ۵، ۶;
  ۲۶ کیلوبایت (۲٬۱۲۵ واژه) - ‏۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۱۵
 • النبإ ٣٩ (رده دعوت به تقرب)
  مفاد آیه، برداشت یاد شده استفاده مى شود. انسان: اختیار انسان ۵ تقرب: دعوت به تقرب ۳; زمینه تقرب به خدا ۴، ۶، ۷ جبر: رد جبر ۵ خدا: حرکت به سوى خدا ۶; دعوتهاى
  ۳۱ کیلوبایت (۲٬۶۵۷ واژه) - ‏۲۳ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۰۶
 • الماعون ٥ (رده موانع تقرب)
  فرمود: [مراد از] آن ترک نماز و کوتاهى و سستى در انجام دادن آن است». تقرب: موانع تقرب ۵ خدا: آثار تکذیب کیفرهاى خدا ۳; زمینه نفرینهاى خدا ۱ روابط اجتماعى:
  ۳۶ کیلوبایت (۳٬۳۸۸ واژه) - ‏۴ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۰۳
 • الماعون ٣ (رده موانع تقرب)
  (یکذّب بالدین ... و لایحضّ على طعام المسکین) آخرت: موانع تکذیب آخرت ۷ تقرب: موانع تقرب ۶ تکلیف: تکلیف همگانى ۳ حقوق: حق الناس ۴ خدا: خست مکذبان کیفرهاى خدا
  ۳۵ کیلوبایت (۳٬۱۴۹ واژه) - ‏۴ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۰۲
 • الانسان ٢٩ (رده عوامل تقرب)
  نیازهاى معنوى انسان ۳; ویژگیهاى انسان ۶ تذکر: تذکر نیازهاى انسان ۲ تقرب: عوامل تقرب ۴ تنبه: عوامل تنبه ۱ خدا: اتمام حجت خدا ۷ دین: نقش دین ۴ ذکر: زمینه
  ۲۸ کیلوبایت (۲٬۴۰۴ واژه) - ‏۲۷ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۰۰
 • التحريم ١١ (رده درخواست تقرب به خدا)
  آرزوى بهشت ۴; آرزوى شهادت ۶ بهشت: حقیقت بهشت ۵; درخواست خانه بهشتى ۳ تقرب: درخواست تقرب به خدا ۳ خدا: درخواست از خدا ۳; مقام قرب خدا ۵ زن: تساوى زن و مرد
  ۵۶ کیلوبایت (۴٬۹۱۵ واژه) - ‏۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۸:۱۶
 • الفاتحة ٥ (رده عوامل تقرب)
  عذاب ۱۰; ترس از عذاب اخروى ۱۰ تزکیه: عوامل تزکیه ۱۱ تفکر: آثار تفکر ۵ تقرب: عوامل تقرب ۲۲ توحید: توحید افعالى ۲۱; زمینه توحید افعالى ۲۰; زمینه توحید عبادى
  ۱۷۰ کیلوبایت (۱۵٬۱۸۰ واژه) - ‏۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۳۱
 • العلق ١٩ (رده ابزار تقرب)
  دروغگویان ۶; نهى از اطاعت گناهکاران ۶ تقرب: ابزار تقرب ۱۴; اهمیت تقرب ۱۳، ۱۸; تلاش براى تقرب ۱۳، ۱۸; عوامل تقرب ۱۵، ۱۷، ۱۹ تقوا: شخصیت مبلغان تقوا ۵ خدا:
  ۵۵ کیلوبایت (۵٬۳۵۰ واژه) - ‏۱۲ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۲۰
 • القلم ٣٤ (رده تقرب متقین)
  تقوا ۳، ۵ طغیان: موانع طغیان ۵ ظلم: موانع ظلم ۵ کیفر: آثار کیفر ۶ متقین: تقرب متقین ۲; فضایل متقین ۱، ۲ نعمت: زمینه نعمت هاى اخروى ۳; مشمولان نعمت ۱ هدایت:
  ۲۸ کیلوبایت (۲٬۳۷۲ واژه) - ‏۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۵:۴۳
 • الماعون ٢ (رده موانع تقرب)
  الیتیم) آخرت: موانع تکذیب آخرت ۵ ایمان: نشانه هاى ایمان به قیامت ۶ تقرب: موانع تقرب ۴ ذکر: آثار ذکر انحطاط مکذبان معاد ۵ عمل: عمل ناپسند ۲ قیامت: غضب مکذبان
  ۳۱ کیلوبایت (۲٬۷۹۷ واژه) - ‏۴ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۰۲
 • الفجر ١٧ (رده زمینه تقرب به خدا)
  بعثت ۳ تحلیل: اجتناب از تحلیل غلط در رفاه ۲; اجتناب از غلط در فقر ۲ تقرب: زمینه تقرب به خدا ۸ ثروت: آثار اهتمام به ثروت ۱۱; نقش ثروت ۸ خدا: احترام خدا ۴;
  ۴۱ کیلوبایت (۳٬۸۸۶ واژه) - ‏۲۶ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۱۹
 • النازعات ١ (رده تقرب ملائکه قبض روح)
  قرآن: سوگندهاى قرآن ۳ کافران: شدت قبض روح کافران ۶ مرگ: حقیقت مرگ ۵ ملائکه: تقرب ملائکه قبض روح ۲; فضایل ملائکه قبض روح ۲; ملائکه قبض روح ۱، ۶; نقش ملائکه
  ۳۸ کیلوبایت (۳٬۲۱۷ واژه) - ‏۲۰ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۳۷
 • دعاها عطف است بر «ما يُنْفِقُ» يعنى: انفاق خويش و دعاهاى رسول خدا را مايه تقرب به خدا مى‏داند. [احزاب:43]. صلوة در اين آيه به معنى توجه و اهميّت است يعنى
  ۹ کیلوبایت (۹۳۰ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۲۵
 • زليفاً: تقدّم و تقرب» در نهايه گويد: اصل آن نزديك و مقدّم گشتن است. در صحاح گويد: ازلفه‏اى قربّه». در قرآن مجيد مطلق نزديك شدن و نيز به معنى تقرب و منزلت آمده
  ۷ کیلوبایت (۶۴۹ واژه) - ‏۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۷
 • البقرة ٢٧٧ (رده عوامل تقرب)
  ایمان و عمل ۱، ۳ ; پاداش ایمان ۲ ; زمینه ایمان ۶ تربیت: روش تربیت ۶ تقرب: عوامل تقرب ۴ جامعه: عوامل رشد جامعه ۱۳ ربا: موانع ربا ۱۳ زکات: آثار ترک زکات ۱۲ ;
  ۳۷ کیلوبایت (۲٬۷۱۷ واژه) - ‏۱ دی ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۴۶
 • النمل ٨ (رده تقرب موسى)
  ۲ ملائکه: تبریک به ملائکه ۳ موسى(ع): برکت موسى(ع) ۶; تبریک به موسى(ع) ۳; تقرب موسى(ع) ۶; خیریت موسى(ع) ۶; فضایل موسى(ع) ۲، ۳، ۷; قصه موسى(ع) ۱، ۳، ۴; موسى(ع)
  ۴۵ کیلوبایت (۴٬۱۵۷ واژه) - ‏۱ دی ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۲۴

نمایش (۲۰تای قبلی | ۲۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)