نمودار توزیع در سال نزول

از الکتاب

نمودار توزیع بر حسب سال نزول، تعداد تکرار کلمه، ریشه یا موضوع را در سال‌های نزول قرآن نمایش می‌دهد. لازم به ذکر است که سال نزول آیات تقریبی بوده و بر اساس تحقیقات و احادیث می‌باشد. ولی این اطلاعات تقریبی می‌تواند سیر حدودی نزول قرآن را نشان دهد. موارد زیر نمونه‌هایی از این نمودار می‌باشد. نمودار توزیع در سال‌های نزول برای هر کلمه، ریشه یا موضوع قرآنی در صفحه مربوطه قابل مشاهده است. برای مثال به الْکِتَاب و رده:قیامت مراجعه کنید.

در حال بارگیری...
در حال بارگیری...
در حال بارگیری...


در حال بارگیری...