صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخه‌ها

از الکتاب
جز
سطر ۳۱: سطر ۳۱:
  
 
لیست سوره‌ها: [[سوره الفاتحة | ١]] [[سوره البقرة | ٢]] [[سوره آل عمران | ٣]] [[سوره النساء | ٤]] [[سوره المائدة | ٥]] [[سوره الأنعام | ٦]] [[سوره الأعراف | ٧]] [[سوره الأنفال | ٨]] [[سوره التوبة | ٩]] [[سوره يونس | ١٠]] [[سوره هود | ١١]] [[سوره يوسف | ١٢]] [[سوره الرعد | ١٣]] [[سوره ابراهيم | ١٤]] [[سوره الحجر | ١٥]] [[سوره النحل | ١٦]] [[سوره الإسراء | ١٧]] [[سوره الكهف | ١٨]] [[سوره مريم | ١٩]] [[سوره طه | ٢٠]] [[سوره الأنبياء | ٢١]] [[سوره الحج | ٢٢]] [[سوره المؤمنون | ٢٣]] [[سوره النور | ٢٤]] [[سوره الفرقان | ٢٥]] [[سوره الشعراء | ٢٦]] [[سوره النمل | ٢٧]] [[سوره القصص | ٢٨]] [[سوره العنكبوت | ٢٩]] [[سوره الروم | ٣٠]] [[سوره لقمان | ٣١]] [[سوره السجدة | ٣٢]] [[سوره الأحزاب | ٣٣]] [[سوره سبإ | ٣٤]] [[سوره فاطر | ٣٥]] [[سوره يس | ٣٦]] [[سوره الصافات | ٣٧]] [[سوره ص | ٣٨]] [[سوره الزمر | ٣٩]] [[سوره غافر | ٤٠]] [[سوره فصلت | ٤١]] [[سوره الشورى | ٤٢]] [[سوره الزخرف | ٤٣]] [[سوره الدخان | ٤٤]] [[سوره الجاثية | ٤٥]] [[سوره الأحقاف | ٤٦]] [[سوره محمد | ٤٧]] [[سوره الفتح | ٤٨]] [[سوره الحجرات | ٤٩]] [[سوره ق | ٥٠]] [[سوره الذاريات | ٥١]] [[سوره الطور | ٥٢]] [[سوره النجم | ٥٣]] [[سوره القمر | ٥٤]] [[سوره الرحمن | ٥٥]] [[سوره الواقعة | ٥٦]] [[سوره الحديد | ٥٧]] [[سوره المجادلة | ٥٨]] [[سوره الحشر | ٥٩]] [[سوره الممتحنة | ٦٠]] [[سوره الصف | ٦١]] [[سوره الجمعة | ٦٢]] [[سوره المنافقون | ٦٣]] [[سوره التغابن | ٦٤]] [[سوره الطلاق | ٦٥]] [[سوره التحريم | ٦٦]] [[سوره الملك | ٦٧]] [[سوره القلم | ٦٨]] [[سوره الحاقة | ٦٩]] [[سوره المعارج | ٧٠]] [[سوره نوح | ٧١]] [[سوره الجن | ٧٢]] [[سوره المزمل | ٧٣]] [[سوره المدثر | ٧٤]] [[سوره القيامة | ٧٥]] [[سوره الانسان | ٧٦]] [[سوره المرسلات | ٧٧]] [[سوره النبإ | ٧٨]] [[سوره النازعات | ٧٩]] [[سوره عبس | ٨٠]] [[سوره التكوير | ٨١]] [[سوره الإنفطار | ٨٢]] [[سوره المطففين | ٨٣]] [[سوره الإنشقاق | ٨٤]] [[سوره البروج | ٨٥]] [[سوره الطارق | ٨٦]] [[سوره الأعلى | ٨٧]] [[سوره الغاشية | ٨٨]] [[سوره الفجر | ٨٩]] [[سوره البلد | ٩٠]] [[سوره الشمس | ٩١]] [[سوره الليل | ٩٢]] [[سوره الضحى | ٩٣]] [[سوره الشرح | ٩٤]] [[سوره التين | ٩٥]] [[سوره العلق | ٩٦]] [[سوره القدر | ٩٧]] [[سوره البينة | ٩٨]] [[سوره الزلزلة | ٩٩]] [[سوره العاديات | ١٠٠]] [[سوره القارعة | ١٠١]] [[سوره التكاثر | ١٠٢]] [[سوره العصر | ١٠٣]] [[سوره الهمزة | ١٠٤]] [[سوره الفيل | ١٠٥]] [[سوره قريش | ١٠٦]] [[سوره الماعون | ١٠٧]] [[سوره الكوثر | ١٠٨]] [[سوره الكافرون | ١٠٩]] [[سوره النصر | ١١٠]] [[سوره المسد | ١١١]] [[سوره الإخلاص | ١١٢]] [[سوره الفلق | ١١٣]] [[سوره الناس | ١١٤]]
 
لیست سوره‌ها: [[سوره الفاتحة | ١]] [[سوره البقرة | ٢]] [[سوره آل عمران | ٣]] [[سوره النساء | ٤]] [[سوره المائدة | ٥]] [[سوره الأنعام | ٦]] [[سوره الأعراف | ٧]] [[سوره الأنفال | ٨]] [[سوره التوبة | ٩]] [[سوره يونس | ١٠]] [[سوره هود | ١١]] [[سوره يوسف | ١٢]] [[سوره الرعد | ١٣]] [[سوره ابراهيم | ١٤]] [[سوره الحجر | ١٥]] [[سوره النحل | ١٦]] [[سوره الإسراء | ١٧]] [[سوره الكهف | ١٨]] [[سوره مريم | ١٩]] [[سوره طه | ٢٠]] [[سوره الأنبياء | ٢١]] [[سوره الحج | ٢٢]] [[سوره المؤمنون | ٢٣]] [[سوره النور | ٢٤]] [[سوره الفرقان | ٢٥]] [[سوره الشعراء | ٢٦]] [[سوره النمل | ٢٧]] [[سوره القصص | ٢٨]] [[سوره العنكبوت | ٢٩]] [[سوره الروم | ٣٠]] [[سوره لقمان | ٣١]] [[سوره السجدة | ٣٢]] [[سوره الأحزاب | ٣٣]] [[سوره سبإ | ٣٤]] [[سوره فاطر | ٣٥]] [[سوره يس | ٣٦]] [[سوره الصافات | ٣٧]] [[سوره ص | ٣٨]] [[سوره الزمر | ٣٩]] [[سوره غافر | ٤٠]] [[سوره فصلت | ٤١]] [[سوره الشورى | ٤٢]] [[سوره الزخرف | ٤٣]] [[سوره الدخان | ٤٤]] [[سوره الجاثية | ٤٥]] [[سوره الأحقاف | ٤٦]] [[سوره محمد | ٤٧]] [[سوره الفتح | ٤٨]] [[سوره الحجرات | ٤٩]] [[سوره ق | ٥٠]] [[سوره الذاريات | ٥١]] [[سوره الطور | ٥٢]] [[سوره النجم | ٥٣]] [[سوره القمر | ٥٤]] [[سوره الرحمن | ٥٥]] [[سوره الواقعة | ٥٦]] [[سوره الحديد | ٥٧]] [[سوره المجادلة | ٥٨]] [[سوره الحشر | ٥٩]] [[سوره الممتحنة | ٦٠]] [[سوره الصف | ٦١]] [[سوره الجمعة | ٦٢]] [[سوره المنافقون | ٦٣]] [[سوره التغابن | ٦٤]] [[سوره الطلاق | ٦٥]] [[سوره التحريم | ٦٦]] [[سوره الملك | ٦٧]] [[سوره القلم | ٦٨]] [[سوره الحاقة | ٦٩]] [[سوره المعارج | ٧٠]] [[سوره نوح | ٧١]] [[سوره الجن | ٧٢]] [[سوره المزمل | ٧٣]] [[سوره المدثر | ٧٤]] [[سوره القيامة | ٧٥]] [[سوره الانسان | ٧٦]] [[سوره المرسلات | ٧٧]] [[سوره النبإ | ٧٨]] [[سوره النازعات | ٧٩]] [[سوره عبس | ٨٠]] [[سوره التكوير | ٨١]] [[سوره الإنفطار | ٨٢]] [[سوره المطففين | ٨٣]] [[سوره الإنشقاق | ٨٤]] [[سوره البروج | ٨٥]] [[سوره الطارق | ٨٦]] [[سوره الأعلى | ٨٧]] [[سوره الغاشية | ٨٨]] [[سوره الفجر | ٨٩]] [[سوره البلد | ٩٠]] [[سوره الشمس | ٩١]] [[سوره الليل | ٩٢]] [[سوره الضحى | ٩٣]] [[سوره الشرح | ٩٤]] [[سوره التين | ٩٥]] [[سوره العلق | ٩٦]] [[سوره القدر | ٩٧]] [[سوره البينة | ٩٨]] [[سوره الزلزلة | ٩٩]] [[سوره العاديات | ١٠٠]] [[سوره القارعة | ١٠١]] [[سوره التكاثر | ١٠٢]] [[سوره العصر | ١٠٣]] [[سوره الهمزة | ١٠٤]] [[سوره الفيل | ١٠٥]] [[سوره قريش | ١٠٦]] [[سوره الماعون | ١٠٧]] [[سوره الكوثر | ١٠٨]] [[سوره الكافرون | ١٠٩]] [[سوره النصر | ١١٠]] [[سوره المسد | ١١١]] [[سوره الإخلاص | ١١٢]] [[سوره الفلق | ١١٣]] [[سوره الناس | ١١٤]]
|{{الگو:ریشه‌های_مهم}}
+
| <span class="nomobile">
 +
{{الگو:ریشه‌های_مهم}}
 +
</span>
 
|}
 
|}
  

نسخهٔ ‏۳ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۷:۴۲

به دانشنامه قرآن کریم الکتاب نسخه ۰.۳ (آزمایشی) خوش‌آمدید.
دانشنامه‌ای برای جمع‌آوری ساختاریافته علوم اسلامی
دارای ۶۴٬۹۸۴ نوشتار به زبان فارسی

قابلیت‌های افزوده شده     راهنمای الکتاب     منابع الکتاب    

پروژه الکتاب از سال ۱۳۸۵ آغاز شد و اولین بار در تیر ماه سال ۱۳۹۱ بر روی خط اینترنت قرار داده شد. هدف این پروژه جمع‌آوری منابع اسلامی به صورت ساختاریافته و با استفاده از روش‌های به روز در نمایش اطلاعات است. در حال حاضر تمام محتویات این پایگاه بصورت ماشینی از منابع مختلف پردازش شده و با ساختاری جدید ارایه شده است.


 • در این پایگاه هر سوره، آیه یا کلمه از قرآن یک صفحه شامل اطلاعات مرتبط دارد. برای دسترسی به صفحات، می‌توانید با لیست سوره‌ها به ترتیب کتابت یا لیست سوره‌ها به ترتیب نزول آغاز کنید.
  • صفحه مربوط به هر سوره شامل اطلاعات مربوط به سوره می‌باشد که شامل محتوای سوره، نام‌های سوره، اهمیت و جایگاه سوره و موارد دیگر می‌باشد.
  • صفحه مربوط به هر آیه شامل ترجمه، تفسیر، نکات و موضوعات آیه است.
  • صفحه مربوط به کلمه در حال حاضر فقط ریشه کلمه و آیات شامل این کلمه را نمایش می‌دهد که به زودی معنی و مفهوم کلمات هم به آن اضافه می‌شود.
 • ‌ هر آیه در قرآن حاوی موضوعات مختلفی است که در این پایگاه به صورت موضوع به صفحه آیه متصل شده است. برای یافتن آیات مربوط به یک موضوع به لیست موضوعات به ترتیب الفبا یا لیست موضوعات با بیشترین عضو مراجعه کنید.
 • این پایگاه قابلیت جستجوی معنایی در قرآن را بصورت اولیه پشتیبانی می‌کند.


لیست سوره‌ها: ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤

الگو:ریشه‌های مهم

آیات منتخب

ربوبیّت خداوند

 • پذیرش دعاى خالصانه بندگان، جلوه اى از ربوبیّت خداوند است.

آل عمران ٣٧:
فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ‌ حَسَنٍ‌ وَ أَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَ کَفَّلَهَا زَکَرِيَّا کُلَّمَا دَخَلَ‌ عَلَيْهَا زَکَرِيَّا الْمِحْرَابَ‌ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ‌ يَا مَرْيَمُ‌ أَنَّى‌ لَکِ‌ هٰذَا قَالَتْ‌ هُوَ مِنْ‌ عِنْدِ اللَّهِ‌ إِنَ‌ اللَّهَ‌ يَرْزُقُ‌ مَنْ‌ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ‌
خداوند، او [= مریم‌] را به طرز نیکویی پذیرفت؛ و به طرز شایسته‌ای، (نهال وجود) او را رویانید (و پرورش داد)؛ و کفالت او را به «زکریا» سپرد. هر زمان زکریا وارد محراب او می‌شد، غذای مخصوصی در آن جا می‌دید. از او پرسید: «ای مریم! این را از کجا آورده‌ای؟!» گفت: «این از سوی خداست. خداوند به هر کس بخواهد، بی حساب روزی می‌دهد.»
آیات مرتبط: وَ اذْکُرْ فِي‌ الْکِتَابِ‌ مَرْيَمَ‌... - وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ‌ يَخْرُجُ‌...

 • روزى خداوند به انسانها، جلوه ربوبیت و پروردگارى اوست.

الإسراء ٣٠:
إِنَ‌ رَبَّکَ‌ يَبْسُطُ الرِّزْقَ‌ لِمَنْ‌ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ‌ کَانَ‌ بِعِبَادِهِ‌ خَبِيراً بَصِيراً
به یقین، پروردگارت روزی را برای هر کس بخواهد، گشاده یا تنگ می‌دارد؛ او نسبت به بندگانش، آگاه و بیناست.
آیات مرتبط: وَ قَالَتِ‌ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ‌... - الَّذِي‌ خَلَقَ‌ سَبْعَ‌ سَمَاوَاتٍ‌... - ثُمَ‌ ارْجِعِ‌ الْبَصَرَ کَرَّتَيْنِ‌...

موضوعات روز

لیست موضوعات با بیشترین عضو