ریشه عبد

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۵۵ توسط 127.0.0.1 (بحث) (Added root proximity by QBot)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

تکرار در قرآن: ۲۷۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
نَعْبُدُ ۳
اعْبُدُوا ۲۰
عَبْدِنَا ۲
تَعْبُدُونَ‌ ۲۲
عِبَادِهِ‌ ۲۲
عَابِدُونَ‌ ۴
الْعَبْدُ ۳
بِالْعَبْدِ ۱
عِبَادِي‌ ۸
بِالْعِبَادِ ۵
لَعَبْدٌ ۱
فَاعْبُدُوهُ‌ ۵
نَعْبُدَ ۳
عِبَاداً ۲
لِلْعَبِيدِ ۵
عِبَادِکَ‌ ۳
عَبْداً ۶
عِبَادَتِهِ‌ ۳
عَبَدَ ۱
عِبَادُکَ‌ ۱
أَعْبُدَ ۵
لِعِبَادِهِ‌ ۳
لِنَعْبُدَ ۱
يَعْبُدُ ۸
عِبَادٌ ۲
لِيَعْبُدُوا ۲
الْعَابِدُونَ‌ ۱
يَعْبُدُونَ‌ ۱۲
عِبَادَتِکُمْ‌ ۱
أَعْبُدُ ۸
تَعْبُدُوا ۷
فَاعْبُدْهُ‌ ۲
عِبَادِنَا ۱۰
لِعِبَادِيَ‌ ۱
عِبَادَکَ‌ ۳
اعْبُدْ ۱
عَبَدْنَا ۱
بِعَبْدِهِ‌ ۱
بِعِبَادِهِ‌ ۶
لِعِبَادِي‌ ۱
عَبْدِهِ‌ ۴
بِعِبَادَةِ ۱
عَبْدَهُ‌ ۲
عَبْدُ ۲
تَعْبُدُ ۲
تَعْبُدِ ۱
عِبَادَهُ‌ ۳
لِعِبَادَتِهِ‌ ۱
بِعِبَادَتِهِمْ‌ ۲
فَاعْبُدْنِي‌ ۱
بِعِبَادِي‌ ۳
فَاعْبُدُونِ‌ ۳
عَابِدِينَ‌ ۳
فَتَعْبُدُونَ‌ ۱
لِلْعَابِدِينَ‌ ۱
عِبَادِيَ‌ ۴
عِبَادِکُمْ‌ ۱
يَعْبُدُونَنِي‌ ۱
عِبَادُ ۳
عَبَّدْتَ‌ ۱
اعْبُدُوهُ‌ ۱
عَبْدٍ ۲
الْعِبَادِ ۲
اعْبُدُونِي‌ ۱
عِبَادَ ۶
لِعِبَادِنَا ۱
عَبْدَنَا ۳
عِبَادَنَا ۱
فَاعْبُدِ ۱
نَعْبُدُهُمْ‌ ۱
عِبَادِ ۴
فَاعْبُدُوا ۱
يَعْبُدُوهَا ۱
فَاعْبُدْ ۱
لِلْعِبَادِ ۲
عِبَادَتِي‌ ۱
عَبَدْنَاهُمْ‌ ۱
يُعْبَدُونَ‌ ۱
عَبْدٌ ۱
الْعَابِدِينَ‌ ۱
لِيَعْبُدُونِ‌ ۱
عَابِدَاتٍ‌ ۱
عَبْدَيْنِ‌ ۱
فَلْيَعْبُدُوا ۱
عَابِدٌ ۱
عَبَدْتُمْ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط