ریشه سمع

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۲۷ توسط Move page script (بحث | مشارکت‌ها) (Move page script صفحهٔ ریشه سمع‌ را به ریشه سمع منتقل کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

تکرار در قرآن: ۱۸۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


گوش دادن. [جنّ:1]، [طه:13].

قاموس قرآن

قوّه شنوائى. شنيدن. گوش مثل [هود:20]، [شعراء:212]. كه هر دو به معنى شنيدن است و مثل [بقره:7]، [جاثية:23]. كه به معنى گوش است. به معنى فهم و درك و طاعت نيز آيد چنانكه راغب و ديگران گفته‏اند مثل [بقره:285] فهميديم و طاعت و كرديم. [انفال:31]. در آيه [انفال:21]. شايد به معنى فهم و درك باشد. يعنى مثل آنان نباشد كه گفتند: فهميديم حال آن كه نمى‏فهمند.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
سَمْعِهِمْ‌ ۲
بِسَمْعِهِمْ‌ ۱
يَسْمَعُونَ‌ ۱۹
اسْمَعُوا ۴
سَمِعْنَا ۱۷
السَّمِيعُ‌ ۱۹
يَسْمَعُ‌ ۵
سَمِعَهُ‌ ۱
سَمِيعٌ‌ ۲۰
سَمِيعُ‌ ۱
سَمِعَ‌ ۲
لَتَسْمَعُنَ‌ ۱
اسْمَعْ‌ ۲
مُسْمَعٍ‌ ۱
سَمِيعاً ۴
سَمِعْتُمْ‌ ۱
سَمَّاعُونَ‌ ۴
سَمِعُوا ۶
يَسْتَمِعُ‌ ۲
سَمْعَکُمْ‌ ۱
يَسْمَعُوا ۲
فَاسْتَمِعُوا ۲
تَسْمَعُونَ‌ ۲
لَأَسْمَعَهُمْ‌ ۱
أَسْمَعَهُمْ‌ ۱
لَسَمِيعٌ‌ ۱
يَسْمَعَ‌ ۱
السَّمْعَ‌ ۱۰
يَسْتَمِعُونَ‌ ۶
تُسْمِعُ‌ ۸
السَّمِيعِ‌ ۱
سَمِعَتْ‌ ۱
لَسَمِيعُ‌ ۱
أَسْمِعْ‌ ۲
سَمْعاً ۲
تَسْمَعُ‌ ۳
فَاسْتَمِعْ‌ ۱
أَسْمَعُ‌ ۱
اسْتَمَعُوهُ‌ ۱
سَمِعْتُمُوهُ‌ ۲
مُسْتَمِعُونَ‌ ۱
تَسْتَمِعُونَ‌ ۱
يَسْمَعُونَکُمْ‌ ۱
السَّمْعِ‌ ۱
يَسْمَعْهَا ۲
يُسْمِعُ‌ ۱
بِمُسْمِعٍ‌ ۱
فَاسْمَعُونِ‌ ۱
يَسَّمَّعُونَ‌ ۱
سَمْعُهُمْ‌ ۲
سَمْعُکُمْ‌ ۱
تَسْمَعُوا ۱
نَسْمَعُ‌ ۲
سَمْعِهِ‌ ۱
اسْتَمِعْ‌ ۱
مُسْتَمِعُهُمْ‌ ۱
تَسْمَعْ‌ ۱
اسْتَمَعَ‌ ۱
لِلسَّمْعِ‌ ۱
يَسْتَمِعِ‌ ۱


ریشه‌های مرتبط