ریشه اله

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۰۲:۵۳ توسط 127.0.0.1 (بحث) (Edited by QRobot)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

تکرار در قرآن: ۲۹۶۳(بار)

لیست کلمات مشتق شده

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
اللَّهِ‌ ۹۴۰
لِلَّهِ‌ ۱۴۳
اللَّهُ‌ ۹۷۲
بِاللَّهِ‌ ۱۴۰
اللَّهَ‌ ۵۹۲
فَاللَّهُ‌ ۶
إِلٰهَکَ‌ ۱
إِلٰهَ‌ ۳۸
إِلٰهاً ۱۶
إِلٰهُکُمْ‌ ۷
إِلٰهٌ‌ ۲۳
الَّهِ‌ ۱
اللَّهُمَ‌ ۵
إِلٰهٍ‌ ۱۵
إِلٰهَيْنِ‌ ۲
آلِهَةً ۱۳
فَلِلَّهِ‌ ۶
آلِهَتَکَ‌ ۱
آلِهَةٌ ۴
آللَّهُ‌ ۲
آلِهَتِنَا ۵
آلِهَتُهُمُ‌ ۱
تَاللَّهِ‌ ۹
آلِهَتِي‌ ۱
إِلٰهُ‌ ۱
إِلٰهِکَ‌ ۱
إِلٰهُکُمُ‌ ۱
آلِهَتَکُمْ‌ ۳
بِآلِهَتِنَا ۲
فَإِلٰهُکُمْ‌ ۱
إِلٰهَهُ‌ ۲
إِلٰهِ‌ ۳
إِلٰهُنَا ۱
إِلٰهَکُمْ‌ ۱
آلِهَتِهِمْ‌ ۱
الْآلِهَةَ ۱
آلِهَتِکُمْ‌ ۱
آلِهَتُنَا ۱

ریشه‌های مرتبط