روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۲ ش ۱۵۳

از الکتاب


آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۲، أَبْوَابُ الزَّكَاة-بَابُ ثَوَابِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ إِلَى الْعَلَوِيَّة

و قال ع :


من لايحضره الفقيه جلد ۲ ش ۱۵۲ حدیث من لايحضره الفقيه جلد ۲ ش ۱۵۴
روایت شده از : حضرت محمد صلی الله علیه و آله
کتاب : من لايحضره الفقيه - جلد ۲
بخش : أبواب الزكاة-باب ثواب اصطناع المعروف إلى العلوية
عنوان : حدیث حضرت محمد (ص) در کتاب من لا يحضره الفقيه جلد ۲ أَبْوَابُ الزَّكَاة-بَابُ ثَوَابِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ إِلَى الْعَلَوِيَّة
موضوعات :

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۲ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۳۷۲

و نيز فرمود: من به روز قيامت شفيع چهار صنف خواهم بود اگر چه گناه مردم دنيا را با خود آورده باشند. كسى كه ذريّه‏ام را يارى كند، و كسى كه مالش را به هنگام تنگدستى به ذريّه من بذل نمايد، و كسى كه ذريّه مرا به زبان و دل دوست بدارد، و كسى كه در حوائج ذريّه من به هنگامى كه رانده و آواره شوند بكوشد.


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)