نمایش مبدأ برای Property:تعداد آیات

پرش به: ناوبری، جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به Property:تعداد آیات.

عوامل درباره‌ٔ "تعداد آیات"
Has type
"Has type" is a predefined property that describes the datatype of a property and is provided by Semantic MediaWiki.
Number +