يَلْتَفِت

ریشه کلمه

قاموس قرآن

برگرداندن. منصرف كردن. [يونس:78]. گفتند: آيا آمده‏اى ما را از دينى كه پدرانمان را در آن يافته‏ايم بگردانى؟! التفات: رو كردن است به جهتى كه مى‏خواهد و نيز به معنى رو گرداندن است از جهتى كه به آن رو كرده بود، [هود:81]. خانواده ات را در پاسى از شب ببر و كسى از شما به عقب برنگردد و به پشت سرش نگاه نكند ظاهراً اين براى آن بود كه زود از منطقه خطر خارج شوند. ايضاً آيه [حجر:65].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...