نمایش مبدأ برای يونس ٣

پرش به: ناوبری، جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به يونس ٣.

برگرفته از «http://www.alketab.org/يونس_٣»
عوامل درباره‌ٔ "يونس ٣"
تعداد کلمات31 +
ریشه غیر ربطالله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، خلق‌ +، سمو +، ارض‌ +، ستت‌ +، يوم‌ +، سوى‌ +، عرش‌ +، دبر +، امر +، شفع‌ +، اذن‌ +، ه‌ +، ذلکم‌ +، عبد +، ف‌ + و ذکر +
شامل این ریشهانن‌ +، ربب‌ +، کم‌ +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، الذى‌ +، خلق‌ +، سمو +، و +، ارض‌ +، فى‌ +، ستت‌ +، يوم‌ +، ثم‌ +، سوى‌ +، على‌ +، عرش‌ +، دبر +، امر +، ما +، من‌ +، شفع‌ +، الا +، بعد +، اذن‌ +، ه‌ +، ذلکم‌ +، عبد +، ف‌ +، ا +، لا + و ذکر +
شامل این کلمهإِن +، رَبّکُم +، اللّه +، الّذِي +، خَلَق +، السّمَاوَات +، وَ +، الْأَرْض +، فِي +، سِتّة +، أَيّام +، ثُم +، اسْتَوَى +، عَلَى +، الْعَرْش +، يُدَبّر +، الْأَمْر +، مَا +، مِن +، شَفِيع +، إِلاّ +، بَعْد +، إِذْنِه +، ذٰلِکُم +، فَاعْبُدُوه +، أَ +، فَلا + و تَذَکّرُون +
شماره آیه در سوره3 +
نازل شده در سال16 +
کلمه غیر ربطاللّه +، خَلَق +، السّمَاوَات +، الْأَرْض +، سِتّة +، أَيّام +، اسْتَوَى +، الْعَرْش +، يُدَبّر +، الْأَمْر +، شَفِيع +، إِذْنِه +، ذٰلِکُم +، فَاعْبُدُوه + و تَذَکّرُون +