صَعِيدا

آیات شامل این کلمه

«صَعِید» از مادّه «صعود» گرفته شده، اشاره به این است که بهتر است خاک هاى سطح زمین براى این کار انتخاب شود، همان خاک هایى که در معرض تابش آفتاب و مملوّ از هوا و باکترى هاى میکروب کش است. بسیارى از دانشمندان لغت براى «صَعِید» دو معنا ذکر ک رده اند: یکى خاک و دیگرى تمام چیزهایى که سطح کره زمین را پوشانیده، اعم از خاک، ریگ، سنگ و غیره، و همین موضوع باعث اختلافِ نظر فقهاء در چیزى که تیمم بر آن جایز است شده، ولى با توجّه به ریشه لغوى کلمه «صَعِید» که همان «صعود و بالا قرار گرفتن» مى باشد، معناى دوم به ذهن نزدیک تر است.

محتویات

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...