ریشه بعض

تکرار در قرآن: ۱۵۸(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

جزء. اين كلمه به مناسبت كلّ به كار مى‏رود، لذا باكلّ مقابل ميافتد و گويند: بعض الشيئى و كُلّه (مفردات) [بقره:85]

ریشه‌های نزدیک مکانی

محتویات

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
بَعُوضَةً ۱
بَعْضُکُمْ‌ ۱۲
لِبَعْضٍ‌ ۸
بِبَعْضِهَا ۱
بَعْضُهُمْ‌ ۲۳
بَعْضٍ‌ ۳۷
بِبَعْضِ‌ ۴
بِبَعْضٍ‌ ۱۱
بَعْضَهُمْ‌ ۱۰
بَعْضَ‌ ۱۴
بَعْضاً ۹
بَعْضُهَا ۲
بَعْضُنَا ۳
بَعْضَکُمْ ۶
بَعْضِ‌ ۴
بَعْضُ‌ ۶
بَعْضَهُ‌ ۳
بَعْضَهَا ۱
لِبَعْضِ‌ ۱
بَعْضِکُمْ‌ ۲

ریشه‌های مرتبط