حُصّل

ریشه کلمه

قاموس قرآن

[عاديات:10] راغب گويد: تحصيل خارج كردن مغز است از پوست مثل خارج كردن طلا از سنگ معدن و دانه از كاه خدا فرموده «وَ حُصِّلَ ما فِى الصُّدُورِ» يعنى آنچه در سينه هاست ظاهر و جمع شد. آنگاه كه آنچه در قبور است آشكار و آنچه در سينه هاست خارج گردد. آيه حاكى از آن است كه روز قيامت براى آنچه در سينه‏ها از حبّ و بغض و ايمان و كفر وجود دارد حساب هست و آنها ظاهر و آشكار خواهند شد. در روايات كافى هست كه شادى و سرور قلب مانند مثالى آشكار شده و سخن گويد براى تكميل اين بحث به «بعثر» رجوع شود، اين كلمه در قرآن بيش از يكبار نيست


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...