النساء ٣: تاریخچهٔ ویرایش‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter را بزنید یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

برگرفته از «http://www.alketab.org/النساء_٣»
عوامل درباره‌ٔ "النساء ٣"
تعداد کلمات31 +
ریشه غیر ربطخوف‌ +، قسط +، يتم‌ +، ف‌ +، نکح‌ +، طيب‌ +، نسو +، ثنى‌ +، ثلث‌ +، ربع‌ +، عدل‌ +، وحد +، ملک‌ +، کم‌ +، يمن‌ +، دنو + و عول‌ +
شامل این ریشهو +، ان‌ +، خوف‌ +، لا +، قسط +، فى‌ +، يتم‌ +، ف‌ +، نکح‌ +، ما +، طيب‌ +، کم‌ +، ل‌ +، من‌ +، نسو +، ثنى‌ +، ثلث‌ +، ربع‌ +، عدل‌ +، وحد +، او +، ملک‌ +، يمن‌ +، ذلک‌ +، دنو + و عول‌ +
شامل این کلمهوَ +، إِن +، خِفْتُم +، أَلاّ +، تُقْسِطُوا +، فِي +، الْيَتَامَى +، فَانْکِحُوا +، مَا +، طَاب +، لَکُم +، مِن +، النّسَاء +، مَثْنَى +، ثُلاَث +، رُبَاع +، فَإِن +، تَعْدِلُوا +، فَوَاحِدَة +، أَو +، مَلَکَت +، أَيْمَانُکُم +، ذٰلِک +، أَدْنَى + و تَعُولُوا +
شماره آیه در سوره3 +
نازل شده در سال20 +
کلمه غیر ربطخِفْتُم +، تُقْسِطُوا +، الْيَتَامَى +، فَانْکِحُوا +، طَاب +، النّسَاء +، مَثْنَى +، ثُلاَث +، رُبَاع +، تَعْدِلُوا +، فَوَاحِدَة +، مَلَکَت +، أَيْمَانُکُم +، أَدْنَى + و تَعُولُوا +