نمایش مبدأ برای النساء ٣

پرش به: ناوبری، جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به النساء ٣.

برگرفته از «http://www.alketab.org/النساء_٣»
عوامل درباره‌ٔ "النساء ٣"
تعداد کلمات31 +
ریشه غیر ربطخوف‌ +، قسط +، يتم‌ +، ف‌ +، نکح‌ +، طيب‌ +، نسو +، ثنى‌ +، ثلث‌ +، ربع‌ +، عدل‌ +، وحد +، ملک‌ +، کم‌ +، يمن‌ +، دنو + و عول‌ +
شامل این ریشهو +، ان‌ +، خوف‌ +، لا +، قسط +، فى‌ +، يتم‌ +، ف‌ +، نکح‌ +، ما +، طيب‌ +، کم‌ +، ل‌ +، من‌ +، نسو +، ثنى‌ +، ثلث‌ +، ربع‌ +، عدل‌ +، وحد +، او +، ملک‌ +، يمن‌ +، ذلک‌ +، دنو + و عول‌ +
شامل این کلمهوَ +، إِن +، خِفْتُم +، أَلاّ +، تُقْسِطُوا +، فِي +، الْيَتَامَى +، فَانْکِحُوا +، مَا +، طَاب +، لَکُم +، مِن +، النّسَاء +، مَثْنَى +، ثُلاَث +، رُبَاع +، فَإِن +، تَعْدِلُوا +، فَوَاحِدَة +، أَو +، مَلَکَت +، أَيْمَانُکُم +، ذٰلِک +، أَدْنَى + و تَعُولُوا +
شماره آیه در سوره3 +
نازل شده در سال20 +
کلمه غیر ربطخِفْتُم +، تُقْسِطُوا +، الْيَتَامَى +، فَانْکِحُوا +، طَاب +، النّسَاء +، مَثْنَى +، ثُلاَث +، رُبَاع +، تَعْدِلُوا +، فَوَاحِدَة +، مَلَکَت +، أَيْمَانُکُم +، أَدْنَى + و تَعُولُوا +