الشورى ١٣: تاریخچهٔ ویرایش‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter را بزنید یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

عوامل درباره‌ٔ "الشورى ١٣"
تعداد کلمات44 +
ریشه غیر ربطشرع‌ +، دين‌ +، وصى‌ +، نوح‌ +، وحى‌ +، ابراهيم‌ +، موسى‌ +، عيسى‌ +، قوم‌ +، فرق‌ +، کبر +، شرک‌ +، دعو +، هم‌ +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، جبى‌ +، شى‌ء +، هدى‌ + و نوب‌ +
شامل این ریشهشرع‌ +، کم‌ +، ل‌ +، من‌ +، دين‌ +، ما +، وصى‌ +، ب‌ +، ه‌ +، نوح‌ +، و +، الذى‌ +، وحى‌ +، الى‌ +، ک‌ +، ابراهيم‌ +، موسى‌ +، عيسى‌ +، ان‌ +، قوم‌ +، لا +، فرق‌ +، فى‌ +، کبر +، على‌ +، شرک‌ +، دعو +، هم‌ +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، جبى‌ +، شى‌ء +، هدى‌ + و نوب‌ +
شامل این کلمهشَرَع +، لَکُم +، مِن +، الدّين +، مَا +، وَصّى +، بِه +، نُوحا +، وَ +، الّذِي +، أَوْحَيْنَا +، إِلَيْک +، وَصّيْنَا +، إِبْرَاهِيم +، مُوسَى +، عِيسَى +، أَن +، أَقِيمُوا +، لا +، تَتَفَرّقُوا +، فِيه +، کَبُر +، عَلَى +، الْمُشْرِکِين +، تَدْعُوهُم +، إِلَيْه +، اللّه +، يَجْتَبِي +، مَن +، يَشَاء +، يَهْدِي + و يُنِيب +
شماره آیه در سوره13 +
نازل شده در سال12 +
کلمه غیر ربطشَرَع +، الدّين +، وَصّى +، نُوحا +، أَوْحَيْنَا +، وَصّيْنَا +، إِبْرَاهِيم +، مُوسَى +، عِيسَى +، أَقِيمُوا +، تَتَفَرّقُوا +، کَبُر +، الْمُشْرِکِين +، تَدْعُوهُم +، اللّه +، يَجْتَبِي +، يَشَاء +، يَهْدِي + و يُنِيب +