الشورى ١٢

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۱۳:۱۶ توسط 127.0.0.1 (بحث) (Edited by QRobot)

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست؛ روزی را برای هر کس بخواهد گسترش می دهد یا محدود می‌سازد؛ او به همه چیز داناست.

|كليدهاى آسمان‌ها و زمين از آن اوست. براى هر كس بخواهد روزى را گشايش مى‌دهد يا تنگ مى‌گيرد. همانا او به هر چيزى آگاه است

كليدهاى آسمانها و زمين از آنِ اوست. براى هر كس كه بخواهد روزى را گشاده يا تنگ مى‌گرداند. اوست كه بر هر چيزى داناست.

کلید (گنج نعمتهای) آسمانها و زمین او راست، هر که را خواهد رزق وسیع دهد و هر که را خواهد تنگ روزی کند، که او به هر چیز آگاه است.

کلیدهای آسمان ها و زمین فقط در سیطره مالکیّت اوست. رزق و روزی را برای هر کس که بخواهد وسعت می دهد و یا تنگ می گیرد. یقیناً او به همه چیز داناست.

كليدهاى آسمانها و زمين از آن اوست. در روزى هر كه بخواهد گشايش مى‌دهد يا تنگ مى‌گيرد، و او به هر چيزى داناست.

او راست کلیدهای آسمانها و زمین، روزی را برای هرکس که بخواهد گشاده یا فروبسته می‌دارد، که او به هر کاری داناست‌

او راست كليدهاى [خزائن‌] آسمانها و زمين روزى را براى هر كه بخواهد فراخ مى‌كند و تنگ مى‌گرداند، همانا او به هر چيزى داناست.

کلیدهای آسمانها و زمین در دست او است. برای هر کس که بخواهد روزی را فراوان و یا کم می‌گرداند. او از همه چیز کاملاً آگاه است.

گنجینه‌ها، سازمان‌ها و سامان‌ها و درب‌های آسمان‌ها و زمین(و همه چیز آن‌ها) تنها از آنِ اوست. برای هر کس که بخواهد روزی را گشاده یا تنگ می‌گرداند. همواره اوست که به هر چیزی بس داناست.

از آنِ وی است کلیدهای آسمانها و زمین بگشاید روزی را برای هر که خواهد و تنگ گرداند همانا او به همه چیز است دانا


الشورى ١١ آیه ١٢ الشورى ١٣
سوره : سوره الشورى
نزول :
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ١٥
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«مَقَالِیدُ»: کلیدها. (نگا: زمر / ). «یَقْدِرُ»: تنگ می‌گرداند. کم و ناچیز می‌نماید (نگا: رعد / ، اسراء / ، قصص / ).


تفسیر

نکات آیه

۱ - کلیدهاى آسمان و زمین، تنها در اختیار خداوند است. (له مقالید السموت و الأرض) تقدیم «له» (خبر) بر «مقالید» (مبتدا) مفید حصر است.

۲ - انسان هر چه بخواهد و طلب کند، کلید دستیابى به آن تنها نزد خداوند است. (له مقالید السموت) تقدیم «له» بر «مقالید السموت» مى تواند براى افاده حصر باشد.

۳ - آسمان و زمین، گنجینه هاى خیرات و روزى موجودات (له مقالید السموت و الأرض یبسط الرزق) از کلمه «مقالید» (کلیدها) و نیز جمله «یبسط الرزق»، مطلب یاد شده استفاده مى شود.

۴ - تسلط و سیطره کامل و فراگیر خداوند بر جهان هستى (له مقالید السموت و الأرض) تعبیر «له مقالید» گاهى کنایه از تسلط بر چیزى است.

۵ - جهان آفرینش، داراى آسمان هاى متعدد (مقالید السموت)

۶ - جهان هستى، نظام دار و قانون مند (له مقالید السموت و الأرض) از این که براى اداره جهان هستى، کلیدهایى در نظر گرفته شده که در اختیار خداوند است، قانون مندى نظام هستى استفاده مى شود.

۷ - گشایش و تنگنایى روزى، بر اساس خواست و تقدیر خداوند است. (یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر)

۸ - میزان روزى آدمیان، همواره از سوى خداوند قابل تغییر و فزونى و کاستى است. (یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر) برداشت یاد شده از فعل مضارع «یبسط» و «یقدر» - که دلالت بر استمرار و تجدد مى کند - صورت گرفته است.

۹ - تنها خداوند، مطلع و آگاه از رمزها و گنجینه هاى جهان هستى (له مقالید السموت و الأرض ... إنّه بکلّ شىء علیم) در برداشت یاد شده، حصر از تقدیم «له» بر «مقالید» استفاده شده است.

۱۰ - عوامل طبیعى جهان هستى، مجراى روزى رسانى خداوند به انسان ها (له مقالید السموت و الأرض یبسط الرزق لمن یشاء) از این که گفته شده کلید آسمان ها و زمین در اختیار خداوند است، مى توان استفاده کرد که گشایش و تنگنایى روزى به وسیله خداوند، از طریق عوامل طبیعى صورت مى پذیرد.

۱۱ - آگاهى کامل خداوند، به تمامى موجودات جهان هستى (إنّه بکلّ شىء علیم)

۱۲ - تنظیم معیشت انسان ها، در پرتو علم و آگاهى خداوند به مصالح نظام هستى (یبسط الرزق ... إنّه بکلّ شىء علیم)

۱۳ - اراده و مشیت خداوند، متّکى بر آگاهى نامحدود او است. (یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر إنّه بکلّ شىء علیم)

۱۴ - اطلاع دقیق خداوند از راه هاى تأمین نیازمندى هاى آدمیان، تضمین کننده روزى رسانى وى به آنان (له مقالید السموت و الأرض یبسط الرزق ... إنّه بکلّ شىء علیم)

موضوعات مرتبط

  • آسمان: تعدد آسمان ها ۵; فواید آسمان ۳; مالک کلید آسمان ها ۱
  • آفرینش: حاکم آفرینش ۴; خزاین آفرینش ۹; قانونمندى آفرینش ۶; مصالح آفرینش ۱۲
  • انسان: تأمین نیازهاى انسان ۱۴; زندگى انسان ها ۱۲
  • خدا: آثار علم خدا ۱۴; آثار مشیت خدا ۷; اختصاصات خدا ۹; اراده خدا ۱۳; حاکمیت خدا ۴; رازقیت خدا ۱۰، ۱۴; علم خدا ۹، ۱۲; علم خدا به موجودات ۱۱; مالکیت خدا ۱; مشیت خدا ۱۳; مقدرات خدا ۷، ۸; وسعت علم خدا ۱۳
  • خواسته ها: منشأ تأمین خواسته ها ۲
  • خیر: منابع خیر ۳
  • روزى: مجارى روزى ۱۰; منابع روزى ۳; منشأ ازدیاد روزى ۷، ۸; منشأ کمى روزى ۷، ۸
  • زمین: فواید زمین ۳; مالک کلید زمین ۱
  • عوامل طبیعى: نقش عوامل طبیعى ۱۰

منابع