نمایش مبدأ برای البقرة ٢٦٧

پرش به: ناوبری، جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به البقرة ٢٦٧.

عوامل درباره‌ٔ "البقرة ٢٦٧"
تعداد کلمات34 +
ریشه غیر ربطامن‌ +، نفق‌ +، طيب‌ +، کسب‌ +، خرج‌ +، ارض‌ +، يمم‌ +، خبث‌ +، ليس‌ +، اخذ +، ب‌ +، ه‌ +، غمض‌ +، علم‌ +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، غنى‌ + و حمد +
شامل این ریشهيا +، ايى‌ +، ها +، الذين‌ +، امن‌ +، نفق‌ +، من‌ +، طيب‌ +، ما +، کسب‌ +، و +، خرج‌ +، کم‌ +، ل‌ +، ارض‌ +، لا +، يمم‌ +، خبث‌ +، ه‌ +، ليس‌ +، اخذ +، ب‌ +، الا +، ان‌ +، غمض‌ +، فى‌ +، علم‌ +، انن‌ +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، غنى‌ + و حمد +
شامل این کلمهيَا +، أَيّهَا +، الّذِين +، آمَنُوا +، أَنْفِقُوا +، مِن +، طَيّبَات +، مَا +، کَسَبْتُم +، وَ +، مِمّا +، أَخْرَجْنَا +، لَکُم +، الْأَرْض +، لا +، تَيَمّمُوا +، الْخَبِيث +، مِنْه +، تُنْفِقُون +، لَسْتُم +، بِآخِذِيه +، إِلاّ +، أَن +، تُغْمِضُوا +، فِيه +، اعْلَمُوا +، اللّه +، غَنِي + و حَمِيد +
شماره آیه در سوره267 +
نازل شده در سال21 +
کلمه غیر ربطآمَنُوا +، أَنْفِقُوا +، طَيّبَات +، کَسَبْتُم +، أَخْرَجْنَا +، الْأَرْض +، تَيَمّمُوا +، الْخَبِيث +، تُنْفِقُون +، لَسْتُم +، بِآخِذِيه +، تُغْمِضُوا +، اعْلَمُوا +، اللّه +، غَنِي + و حَمِيد +