البقرة ٢٦٢

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۰۹:۵۸ توسط 127.0.0.1 (بحث) (Edited by QRobot)

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند، سپس به دنبال انفاقی که کرده‌اند، منت نمی‌گذارند و آزاری نمی‌رسانند، پاداش آنها نزد پروردگارشان (محفوظ) است؛ و نه ترسی دارند، و نه غمگین می‌شوند.

كسانى كه مالشان را در راه خدا مى‌بخشند و به دنبال بخشش خود منّت و آزارى نمى‌آورند، اجرشان نزد پروردگارشان [محفوظ] است و نه بيمى بر آنهاست و نه اندوهگين شوند

كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى‌كنند، سپس در پى آنچه انفاق كرده‌اند، منّت و آزارى روا نمى‌دارند، پاداش آنان برايشان نزد پروردگارشان [محفوظ] است، و بيمى بر آنان نيست و اندوهگين نمى‌شوند.

آنان که مالشان را در راه خدا انفاق کنند و در پی انفاق منّتی نگذارده و آزاری نکنند، آنها را پاداش نیکو نزد خدا خواهد بود و از هیچ پیشامدی بیمناک نباشند و هرگز اندوهناک نخواهند بود.

کسانی که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند، سپس منت و آزاری به دنبال انفاقشان نمی آورند، برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی شایسته و مناسب است، و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.

مزد كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى‌كنند و پس از انفاق منّتى نمى‌نهند و آزارى نمى‌رسانند با پروردگارشان است. نه بيمناك مى‌شوند و نه اندوهگين.

کسانی که اموالشان را در راه خدا می‌بخشند و به دنبال بخشش خود منت و آزاری در میان نمی‌آورند، پاداششان نزد پروردگارشان [محفوظ] است، نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین می‌شوند

كسانى كه مالهاى خود را در راه خدا انفاق كنند و از پى انفاقى كه كرده‌اند منتى ننهند و نرنجانند، مزد آنان نزد پروردگارشان است، نه بيمى بر آنهاست و نه اندوهگين شوند.

کسانی که دارائی خود را در راه خدا صرف می‌کنند و به دنبال آن منّتی نمی‌گذارند و آزاری نمی‌رسانند، پاداششان نزد پروردگارشان است (و اندازه‌ی اجرشان را کسی جز خدا نمی‌داند)، و نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه اندوهگین خواهند شد.

کسانی که اموالشان را در راه خدا انفاق می‌کنند، سپس در پیِ آنچه انفاق کرده‌اند، منّت و آزاری روا نمی‌دارند، پاداش آنان برایشان تنها نزد پروردگارشان است، و هرگز بیمی بر آنان نیست، و نه ایشان اندوهگین می‌شوند.

آنان که بخشند مال خود را در راه خدا و در پی نیارند آنچه را بخشیدند منتی و نه آزاری ایشان را است پاداش ایشان نزد پروردگار خویش و نه ترسی بر ایشان است و نه اندوهگین شوند


البقرة ٢٦١ آیه ٢٦٢ البقرة ٢٦٣
سوره : سوره البقرة
نزول :
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٢٧
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«لا یُتْبِعُونَ»: به دنبال نمی‌آورند. ملحق نمی‌سازند. «مَنّاً»: منّت. «أَذیً»: اذیّت و آزار.


تفسیر

نکات آیه

۱ - ارزش انفاق در گروِ در راه خدا بودن آن است. الّذین ینفقون اموالهم فى سبیل اللّه

۲ - عارى بودن انفاق از هر گونه منّت و آزار - چه هنگام پرداخت و چه پس از آن -، از شرایط ارزشمندى، قبولى و پاداش در مقابل آن الّذین ینفقون ... ثمّ لا یتبعون ما انفقوا منّاً و لا اذىً

۳ - توجّه اسلام به حفظ شخصیّت نیازمندان و دریافت کنندگان انفاق الّذین ینفقون ... لا یتبعون ما انفقوا منّاً و لا اذىً

۴ - هماهنگى اخلاق و اقتصاد، در نظام تعالیم دین لایتبعون ما انفقوا منّاً و لا اذىً

۵ - انفاق کنندگانِ بدون منّت و آزار، بهره مند از پاداشهاى والا و ویژه الهى لهم اجرهم عند ربّهم کلمه «عند ربّهم»، دلالت بر ویژگى پاداش دارد.

۶ - توجّه به پاداشهاى الهى براى انفاق در راه خدا، برانگیزنده آدمى به انفاق لهم اجرهم عند ربّهم

۷ - منّت و آزار - چه در هنگام عمل و چه پس از آن -، از بین برنده ارزش اعمال نیک ثمّ لا یتبعون ما انفقوا منّاً و لا اذىً از فعل مضارع «لا یتبعون» به دست مى آید که نباید انفاق (و یا هر عمل خیرى) در هیچ زمانى منّت و یا آزارى را در پى داشته باشد; چون فعل مضارع دلالت بر استمرار دارد.

۸ - انفاق کنندگانِ در راه خدا، نه ترسى از آینده و نادارى بر آنان مستولى مى گردد، و نه اندوهى از گذشته خویش و آنچه داده اند، دارند. و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون بنابراینکه عدم «خوف» و «حزن»، مربوط به دنیا باشد.

۹ - آرامش درونى، دستاوردى از انفاق در راه خدا الّذین ینفقون ... و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون

۱۰ - انفاق کنندگان در راه خدا، ترس و اندوهى در روز رستاخیز ندارند. و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون بنابراینکه عدم «خوف» و «حزن»، مربوط به آخرت باشد.

۱۱ - ضرورت همراهى حُسن فاعلى و حُسن فعلى، در رفتار و کردار آدمى الّذین ینفقون ... ثمّ لا یتبعون ما انفقوا منّاً و لا اذىً پاداش الهى منوط به حُسن فعلى «انفاق» و نیز حُسن فاعلى (عدم آزار و منّت از سوى انفاق کننده) است; بنابراین همراهى این دو براى رسیدن به پاداش، ضرورى است.

موضوعات مرتبط

 • اذیّت: آثار اذیّت ۷ ; اجتناب از اذیّت ۲، ۵
 • ارزش: ملاک ارزش ۱، ۲، ۷
 • اطمینان: عوامل اطمینان ۹
 • اسلام: ویژگى اسلام ۳
 • اقتصاد: اقتصاد و اخلاق ۴
 • انفاق: آثار انفاق ۹ ; آثار فردى انفاق ۸، ۱۰ ; آداب انفاق ۱، ۲، ۳، ۵ ; انفاق در راه خدا ۱، ۸، ۹، ۱۰ ; پاداش انفاق ۲، ۵، ۶ ; زمینه انفاق ۶ ; فضیلت انفاق ۱، ۲
 • انگیزش: عوامل انگیزش ۶
 • تربیت: روش تربیت ۶
 • ترس: مبارزه با ترس ۸
 • خدا: پاداش خدا ۵، ۶
 • رشد: عوامل رشد ۹
 • علم: علم و عمل ۶
 • عمل: زمینه عمل صالح ۶ ; شرایط صحت عمل ۲، ۵، ۷، ۱۱ ; عمل صالح و اطمینان ۹
 • فقیر: شخصیت فقیر ۳
 • نظام اجتماعى: ۳
 • نظام اخلاقى: ۶، ۷
 • نظام اقتصادى: ۴

منابع