البقرة ٢٣٠: تاریخچهٔ ویرایش‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter را بزنید یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

عوامل درباره‌ٔ "البقرة ٢٣٠"
تعداد کلمات31 +
ریشه غیر ربططلق‌ +، ها +، حلل‌ +، نکح‌ +، زوج‌ +، غير +، ه‌ +، جناح‌ +، جنح‌ +، على‌ +، هما +، رجع‌ +، ظنن‌ +، قوم‌ +، حدد +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، تلک‌ +، بين‌ +، ل‌ + و علم‌ +
شامل این ریشهان‌ +، ف‌ +، طلق‌ +، ها +، لا +، حلل‌ +، ل‌ +، ه‌ +، من‌ +، بعد +، حتى‌ +، نکح‌ +، زوج‌ +، غير +، جناح‌ +، جنح‌ +، على‌ +، هما +، رجع‌ +، ظنن‌ +، قوم‌ +، حدد +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، و +، تلک‌ +، بين‌ + و علم‌ +
شامل این کلمهفَإِن +، طَلّقَهَا +، فَلا +، تَحِل +، لَه +، مِن +، بَعْد +، حَتّى +، تَنْکِح +، زَوْجا +، غَيْرَه +، جُنَاح +، عَلَيْهِمَا +، أَن +، يَتَرَاجَعَا +، إِن +، ظَنّا +، يُقِيمَا +، حُدُود +، اللّه +، وَ +، تِلْک +، يُبَيّنُهَا +، لِقَوْم + و يَعْلَمُون +
شماره آیه در سوره230 +
نازل شده در سال21 +
کلمه غیر ربططَلّقَهَا +، تَحِل +، تَنْکِح +، زَوْجا +، غَيْرَه +، جُنَاح +، عَلَيْهِمَا +، يَتَرَاجَعَا +، ظَنّا +، يُقِيمَا +، حُدُود +، اللّه +، تِلْک +، يُبَيّنُهَا +، لِقَوْم + و يَعْلَمُون +