البقرة ٢٢٩: تاریخچهٔ ویرایش‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter را بزنید یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

عوامل درباره‌ٔ "البقرة ٢٢٩"
تعداد کلمات48 +
ریشه غیر ربططلق‌ +، مرر +، ف‌ +، مسک‌ +، ب‌ +، عرف‌ +، سرح‌ +، حسن‌ +، حلل‌ +، اخذ +، اتى‌ +، هن‌ +، شى‌ء +، خوف‌ +، قوم‌ +، حدد +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، جناح‌ +، جنح‌ +، على‌ +، هما +، فدى‌ +، تلک‌ +، عدو +، ها + و ظلم‌ +
شامل این ریشهطلق‌ +، مرر +، ف‌ +، مسک‌ +، ب‌ +، عرف‌ +، او +، سرح‌ +، حسن‌ +، و +، لا +، حلل‌ +، کم‌ +، ل‌ +، ان‌ +، اخذ +، ما +، من‌ +، اتى‌ +، هن‌ +، شى‌ء +، الا +، خوف‌ +، قوم‌ +، حدد +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، جناح‌ +، جنح‌ +، على‌ +، هما +، فى‌ +، فدى‌ +، ه‌ +، تلک‌ +، عدو +، ها +، اول‌ +، هم‌ + و ظلم‌ +
شامل این کلمهالطّلاَق +، مَرّتَان +، فَإِمْسَاک +، بِمَعْرُوف +، أَو +، تَسْرِيح +، بِإِحْسَان +، وَ +، لا +، يَحِل +، لَکُم +، أَن +، تَأْخُذُوا +، مِمّا +، آتَيْتُمُوهُن +، شَيْئا +، إِلاّ +، يَخَافَا +، أَلاّ +، يُقِيمَا +، حُدُود +، اللّه +، فَإِن +، خِفْتُم +، فَلا +، جُنَاح +، عَلَيْهِمَا +، فِيمَا +، افْتَدَت +، بِه +، تِلْک +، تَعْتَدُوهَا +، مَن +، يَتَعَدّ +، فَأُولٰئِک +، هُم + و الظّالِمُون +
شماره آیه در سوره229 +
نازل شده در سال21 +
کلمه غیر ربطالطّلاَق +، مَرّتَان +، فَإِمْسَاک +، بِمَعْرُوف +، تَسْرِيح +، بِإِحْسَان +، يَحِل +، تَأْخُذُوا +، آتَيْتُمُوهُن +، شَيْئا +، يَخَافَا +، يُقِيمَا +، حُدُود +، اللّه +، خِفْتُم +، جُنَاح +، عَلَيْهِمَا +، افْتَدَت +، تِلْک +، تَعْتَدُوهَا +، يَتَعَدّ + و الظّالِمُون +