الأنعام ١١٤: تاریخچهٔ ویرایش‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter را بزنید یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

عوامل درباره‌ٔ "الأنعام ١١٤"
تعداد کلمات26 +
ریشه غیر ربطغير +، ف‌ +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، بغى‌ +، حکم‌ +، نزل‌ +، الى‌ +، کم‌ +، کتب‌ +، فصل‌ +، اتى‌ +، هم‌ +، علم‌ +، انن‌ +، ه‌ +، ربب‌ +، ک‌ +، ب‌ +، حقق‌ +، کون‌ +، نن‌ + و مرى‌ +
شامل این ریشها +، غير +، ف‌ +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، بغى‌ +، حکم‌ +، و +، هو +، الذى‌ +، نزل‌ +، الى‌ +، کم‌ +، کتب‌ +، فصل‌ +، الذين‌ +، اتى‌ +، هم‌ +، علم‌ +، انن‌ +، ه‌ +، من‌ +، ربب‌ +، ک‌ +، ب‌ +، حقق‌ +، لا +، کون‌ +، نن‌ + و مرى‌ +
شامل این کلمهأَ +، فَغَيْر +، اللّه +، أَبْتَغِي +، حَکَما +، وَ +، هُو +، الّذِي +، أَنْزَل +، إِلَيْکُم +، الْکِتَاب +، مُفَصّلا +، الّذِين +، آتَيْنَاهُم +، يَعْلَمُون +، أَنّه +، مُنَزّل +، مِن +، رَبّک +، بِالْحَق +، فَلا +، تَکُونَن + و الْمُمْتَرِين +
شماره آیه در سوره114 +
نازل شده در سال10 +
کلمه غیر ربطفَغَيْر +، اللّه +، أَبْتَغِي +، حَکَما +، أَنْزَل +، إِلَيْکُم +، الْکِتَاب +، مُفَصّلا +، آتَيْنَاهُم +، يَعْلَمُون +، أَنّه +، مُنَزّل +، رَبّک +، بِالْحَق +، تَکُونَن + و الْمُمْتَرِين +