الأعراف ٧٣: تاریخچهٔ ویرایش‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter را بزنید یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

عوامل درباره‌ٔ "الأعراف ٧٣"
تعداد کلمات37 +
ریشه غیر ربطثمود +، اخو +، هم‌ +، صالح‌ +، صلح‌ +، قول‌ +، قوم‌ +، ى‌ +، عبد +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، غير +، جى‌ء +، کم‌ +، بين‌ +، هذه‌ +، نوق‌ +، اوى‌ +، ائى‌ +، ايى‌ +، ف‌ +، ها +، وذر +، اکل‌ +، ارض‌ +، مسس‌ +، ب‌ +، سوء +، اخذ + و عذب‌ +
شامل این ریشهو +، الى‌ +، ثمود +، اخو +، هم‌ +، صالح‌ +، صلح‌ +، قول‌ +، يا +، قوم‌ +، ى‌ +، عبد +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، ما +، کم‌ +، ل‌ +، من‌ +، غير +، قد +، جى‌ء +، بين‌ +، ربب‌ +، هذه‌ +، نوق‌ +، اوى‌ +، ائى‌ +، ايى‌ +، ف‌ +، ها +، وذر +، اکل‌ +، فى‌ +، ارض‌ +، لا +، مسس‌ +، ب‌ +، سوء +، اخذ +، عذب‌ + و الم‌ +
شامل این کلمهوَ +، إِلَى +، ثَمُود +، أَخَاهُم +، صَالِحا +، قَال +، يَا +، قَوْم +، اعْبُدُوا +، اللّه +، مَا +، لَکُم +، مِن +، إِلٰه +، غَيْرُه +، قَد +، جَاءَتْکُم +، بَيّنَة +، رَبّکُم +، هٰذِه +، نَاقَة +، آيَة +، فَذَرُوهَا +، تَأْکُل +، فِي +، أَرْض +، لا +، تَمَسّوهَا +، بِسُوء +، فَيَأْخُذَکُم +، عَذَاب + و أَلِيم +
شماره آیه در سوره73 +
نازل شده در سال9 +
کلمه غیر ربطثَمُود +، أَخَاهُم +، صَالِحا +، قَال +، قَوْم +، اعْبُدُوا +، اللّه +، إِلٰه +، غَيْرُه +، جَاءَتْکُم +، بَيّنَة +، هٰذِه +، نَاقَة +، آيَة +، فَذَرُوهَا +، تَأْکُل +، أَرْض +، تَمَسّوهَا +، بِسُوء +، فَيَأْخُذَکُم + و عَذَاب +