ابراهيم ٥: تاریخچهٔ ویرایش‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter را بزنید یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

عوامل درباره‌ٔ "ابراهيم ٥"
تعداد کلمات23 +
ریشه غیر ربطرسل‌ +، موسى‌ +، اوى‌ +، ائى‌ +، ايى‌ +، ب‌ +، نا +، خرج‌ +، قوم‌ +، ک‌ +، ظلم‌ +، نور +، ذکر +، هم‌ +، يوم‌ +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، ل‌ +، کلل‌ +، صبر + و شکر +
شامل این ریشهو +، قد +، ل‌ +، رسل‌ +، موسى‌ +، اوى‌ +، ائى‌ +، ايى‌ +، ب‌ +، نا +، ان‌ +، خرج‌ +، قوم‌ +، ک‌ +، من‌ +، ظلم‌ +، الى‌ +، نور +، ذکر +، هم‌ +، يوم‌ +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، انن‌ +، فى‌ +، ذلک‌ +، کلل‌ +، صبر + و شکر +
شامل این کلمهوَ +، لَقَد +، أَرْسَلْنَا +، مُوسَى +، بِآيَاتِنَا +، أَن +، أَخْرِج +، قَوْمَک +، مِن +، الظّلُمَات +، إِلَى +، النّور +، ذَکّرْهُم +، بِأَيّام +، اللّه +، إِن +، فِي +، ذٰلِک +، لَآيَات +، لِکُل +، صَبّار + و شَکُور +
شماره آیه در سوره5 +
نازل شده در سال12 +
کلمه غیر ربطأَرْسَلْنَا +، مُوسَى +، بِآيَاتِنَا +، أَخْرِج +، قَوْمَک +، الظّلُمَات +، النّور +، ذَکّرْهُم +، بِأَيّام +، اللّه +، لَآيَات +، لِکُل +، صَبّار + و شَکُور +