آل عمران ٦٤: تاریخچهٔ ویرایش‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter را بزنید یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

عوامل درباره‌ٔ "آل عمران ٦٤"
تعداد کلمات35 +
ریشه غیر ربطقول‌ +، اهل‌ +، کتب‌ +، علو +، کلم‌ +، سوى‌ +، بين‌ +، نا +، کم‌ +، عبد +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، شرک‌ +، شى‌ء +، اخذ +، بعض‌ +، ربب‌ +، ولى‌ +، ف‌ +، شهد +، انن‌ +، ب‌ + و سلم‌ +
شامل این ریشهقول‌ +، يا +، اهل‌ +، کتب‌ +، علو +، الى‌ +، کلم‌ +، سوى‌ +، بين‌ +، نا +، و +، کم‌ +، ان‌ +، لا +، عبد +، الا +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، شرک‌ +، ب‌ +، ه‌ +، شى‌ء +، اخذ +، بعض‌ +، ربب‌ +، من‌ +، دون‌ +، ف‌ +، ولى‌ +، شهد +، انن‌ + و سلم‌ +
شامل این کلمهقُل +، يَا +، أَهْل +، الْکِتَاب +، تَعَالَوْا +، إِلَى +، کَلِمَة +، سَوَاء +، بَيْنَنَا +، وَ +، بَيْنَکُم +، أَلاّ +، نَعْبُد +، إِلاّ +، اللّه +، لا +، نُشْرِک +، بِه +، شَيْئا +، يَتّخِذ +، بَعْضُنَا +، بَعْضا +، أَرْبَابا +، مِن +، دُون +، فَإِن +، تَوَلّوْا +، فَقُولُوا +، اشْهَدُوا +، بِأَنّا + و مُسْلِمُون +
شماره آیه در سوره64 +
نازل شده در سال14 +
کلمه غیر ربطقُل +، أَهْل +، الْکِتَاب +، تَعَالَوْا +، کَلِمَة +، سَوَاء +، بَيْنَنَا +، بَيْنَکُم +، نَعْبُد +، اللّه +، نُشْرِک +، شَيْئا +، يَتّخِذ +، بَعْضُنَا +، بَعْضا +، أَرْبَابا +، تَوَلّوْا +، فَقُولُوا +، اشْهَدُوا +، بِأَنّا + و مُسْلِمُون +