نمایش مبدأ برای آل عمران ١١٠

پرش به: ناوبری، جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به آل عمران ١١٠.

عوامل درباره‌ٔ "آل عمران ١١٠"
تعداد کلمات27 +
ریشه غیر ربطخير +، امم‌ +، خرج‌ +، انس‌ +، ل‌ +، امر +، ب‌ +، عرف‌ +، نهى‌ +، نکر +، امن‌ +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، اهل‌ +، کتب‌ +، کون‌ +، کثر +، هم‌ + و فسق‌ +
شامل این ریشهکون‌ +، خير +، امم‌ +، خرج‌ +، انس‌ +، ل‌ +، امر +، ب‌ +، عرف‌ +، و +، نهى‌ +، عن‌ +، نکر +، امن‌ +، الله‌ +، اله‌ +، وله‌ +، لو +، اهل‌ +، کتب‌ +، هم‌ +، من‌ +، کثر + و فسق‌ +
شامل این کلمهکُنْتُم +، خَيْر +، أُمّة +، أُخْرِجَت +، لِلنّاس +، تَأْمُرُون +، بِالْمَعْرُوف +، وَ +، تَنْهَوْن +، عَن +، الْمُنْکَر +، تُؤْمِنُون +، بِاللّه +، لَو +، آمَن +، أَهْل +، الْکِتَاب +، لَکَان +، خَيْرا +، لَهُم +، مِنْهُم +، الْمُؤْمِنُون +، أَکْثَرُهُم + و الْفَاسِقُون +
شماره آیه در سوره110 +
نازل شده در سال15 +
کلمه غیر ربطخَيْر +، أُمّة +، أُخْرِجَت +، لِلنّاس +، تَأْمُرُون +، بِالْمَعْرُوف +، تَنْهَوْن +، الْمُنْکَر +، تُؤْمِنُون +، بِاللّه +، آمَن +، أَهْل +، الْکِتَاب +، لَکَان +، خَيْرا +، الْمُؤْمِنُون +، أَکْثَرُهُم + و الْفَاسِقُون +