کُشِطَت

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«کُشِطَتْ» از مادّه «کشط» (بر وزن کشف) در اصل چنان که «راغب» در «مفردات» مى گوید: به معناى «کندن پوست حیوان» است، و بنا به گفته «ابن منظور» در «لسان العرب» به معناى بر داشتن پرده از روى چیزى نیز آمده است، و لذا هنگامى که ابرها پاره شوند و متفرق گردند این تعبیر به کار مى رود. و منظور از آن در آیه مورد بحث، این است: پرده هایى که در این دنیا بر جهان ماده و عالم بالا افکنده شده، و مانع از آن است که مردم فرشتگان یا بهشت و دوزخ ـ که درون این جهان است ـ را ببینند، کنار مى رود، و انسان ها حقایق عالم هستى را مى بینند، و دوزخ شعلهور، و بهشت به انسان ها نزدیک مى گردد.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

برداشتن چيزى از روى چيزيكه آن را پوشانده است. برداشتن پرده از روى چيزى كندن پوست شتر. عرب در كندن پوست شتر لفظ سلخ به كار نمى‏برد بلكه كشط گويد. [تكوير:11]. آنگاه كه آسمان كنده و برداشته شود. آيه از علائم قيامت است اگر مراد از سماء هواى محيط بر زمين باشد مراد آن است كه طبقات جو از اطراف زمين كنده و برداشته شود و اگر غيراز هوا باشد باز مراد همان كنده شدن است اين لفظ فقط يكبار در قرآن آمده است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...