کَي

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

كَىْ در كلام عرب سه جور است اول مخفف كيف،دوم تعليل، سوم به معنى ان مصدريه. اولى در قرآن يافته نيست [طه:40-33-32]. آن در هردو آيه به معنى تعليل است و ان مصدريه در آن مضمر است و در تقدير «كَىْ أَنْ نُسَبِحَكَ - كَىْ أَنْ تَقَّرَ» است. [نحل:70]. «كَىْ» در آيه به معنى أن مصدريه است يعنى بعضى از شما به عمر ارذل برگشته شود تا چيزى نداند پس از آنكه دانا بود. راغب در باره اين كلمه جمله‏اى كوتاه وجامعى دارد و آن اينكه: كَىْ علت فعل شى‏ء وكَيْلا علت انتقاء آنست «كَىْ عِلَةٌ لَفِعْلِ الشَّىْ‏ءِ وَ كَيْلاعِلَّةٌ لِاِنْتِفائِهِ».


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...