کَتَب

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«کَتَبَ» که از مادّه «کتابت» به معناى نوشتن است، در بسیارى از موارد کنایه از الزام، ایجاب و تعهّد مى باشد; زیرا یکى از آثار نوشتن،مسلّم شدن وثابت ماندن چیزى است.

«کتب» به معناى «مکتوبات» است و یا به معناى احکام و مقرراتى که از ناحیه خداوند تعیین شده است; زیرا کتابت به معناى تعیین حکم، نیز آمده.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...