يُوَارِي

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

مواراة به معنى پوشيدن و مستور كردن است. [مائده:31]. اى واى بر من آيا عاجز شدم از اينكه مانند اين زاغ باشم و جنازه برادرم را مستور كنم. توارى: مستور شدن [ص:32]. تا آفتاب بپرده نهان شد. *** ايراء: آتش افروختن. «وَرِىَ الزَّنْدُ: خَرَجَتْ‏نارُهُ» آتش سنگ خارج شد [واقعة:71-72]. خبر دهيد از آتشى كه مى‏افروزيد آيا چوب آن را شما بوجود آورده‏ايد؟ [عاديات:1-2]. قسم به دوندگان نَفَس زن. پس قسم به آتش افروزان به زدن سم رجوع شود به «عدو».


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...