يُهْرَعُون

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«یُهْرَعُون» از مادّه «اهراع» به معناى راندن شدید است، گویى غریزه سرکش جنسى، این قوم گمراه را به شدت به سوى میهمان هاى لوط پیامبر، مى راند!

«یُهْرَعُونَ» به صورت «صیغه مجهول» از مادّه «هَرَعَ» یا «اهراع» که به معناى با سرعت دویدن است آمده، در سوره «صافات» اشاره به این است که: چنان دل و دین بر تقلید نیاکان باخته اند که گویى آنها را به سرعت و بى اختیار، به دنبالشان مى دوانند، گویى از خود اراده اى ندارند و این اشاره به نهایت تعصب و شیفتگى آنها به خرافات نیاکان است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

[هود:78]. راغب گويد: هرع و اهراع يعنى سوق به شدت و ترساندن در مجمع و صحاح گويد: اهراع به معنى اسراع و شتاب است. يعنى: قوم لوط در حالى كه مى‏شتافتند به سوى او آمدند (گوئى شهوت و نفس اماره آنها را به سرعت مى‏راند) و از پيش بدكار بودند و از كار بد شرم نداشتند. [صافات:69-70]. آنها پدرانشان را گمراه يافتند و در پيروى آنها شتاب مى‏كنند اين كلمه تنها دوبار در كلام اللَّه آمده است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...