يُزَوّجُهُم

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

تعبیر «یُزَوِّجَهُمْ» در اینجا به معناى «تزویج» نیست، بلکه منظور جمع کردن میان این دو موهبت براى گروهى از انسان ها است، و به عبارت دیگر، واژه «تزویج» گاه به معناى جمع کردن میان اشیاء مختلف، یا اجناس گوناگون مى آید، چرا که «زوج» در اصل به معناى دو چیز یا دو شخص است که با یکدیگر قرین گردند.

بعضى، تعبیر فوق را به معناى تولد پسران و دختران، به ترتیب پشت سر هم دانسته اند، و بعضى به معناى تولد فرزندان دوقلو، که یکى پسر و دیگرى دختر باشد. ولى، در تعبیر فوق، هیچ نشانه اى بر این تفسیرها وجود ندارد. به علاوه، با ظاهر آیه نیز سازگار نیست، زیرا آیه، مى خواهد از گروه سومى خبر دهد که هم صاحب دخترند و هم صاحب پسر.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...