يُؤْفَکُون

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«یُؤْفَکُونَ» از مادّه «افک» و آن در اصل به معناى منصرف ساختن از چیزى است و «مأفوک» به کسى گفته مى شود که: از حق باز داشته شده است، اگر چه بر اثر تقصیر خودش باشد و از آنجا که دروغ انسان را از حق باز مى دارد به آن «افک» گفته مى شود.

و به همین تناسب، بر دروغ و نیز بادهاى مخالف اطلاق مى شود. تعبیر «یُؤْفَکُون» به صیغه مجهول، اشاره به این است که: آنها قدرت بر تصمیم گیرى ندارند، گویى بى اراده به سوى بت پرستى کشیده مى شوند!

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...