يَمُدّه

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«یَمُدُّهُ» از مادّه «مداد» به معناى مرکب یا مادّه رنگینى است که با آن مى نویسند، و در اصل از «مدّ» به معناى کشش گرفته شده; زیرا خطوط به وسیله کشش قلم بر صفحه کاغذ پیدا مى شود.

بعضى از مفسران، معناى دیگرى نیز براى آن نقل کرده اند و آن «روغنى» است که در چراغ مى ریزند و سبب روشنایى چراغ است، و هر دو معنا در واقع به یک ریشه باز مى گردد.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...