يَلْحَقُوا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

لَحْقْ و لَحاقْ به معنى ادراك و رسيدن است «لَحِقَهُ و لَحِقَ بِهِ لَحْقاً وَ لَحاقاً: اَدْرَكَهُ» لُحُوق به معنى ملازمت و لَحاقْ به معنى ادراك مناسب است، اِلْحاق لازم و متعدى هر دو آمده است. [جمعه:3]. و ديگران رااز آنها كه هنوز به آنها لاحق نشده‏اند، اوست توانا حكيم. [يوسف:101]. الحاق در اينجا متعدى است [سباء:27]. «شُرَكاء» حال است از مفعول محذوف «اَلْحَقْتُمْ» يعنى: به من نشان دهيد آنانرا كه به وصف شريك، بخدا چسبانديد نه چنين نيست.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...