يَطّيّرُوا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«یَطَّیَّرُوا» از مادّه «تَطَیُّر» به معناى «فال بد زدن» است، و ریشه اصلى آن کلمه «طیر» به معناى «پرنده» مى باشد، و از آنجا که عرب، فال بد را غالباً به وسیله پرندگان مى زد: «گاهى صدا کردن کلاغ را به فال بد مى گرفت و گاهى پریدن پرنده اى را از دست چپ نشانه تیره روزى مى پنداشت» کلمه «تطیّر» به معناى فال بد زدن به طور مطلق آمده است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...