يَتَغَامَزُون

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«یَتَغامَزُونَ» از مادّه «غمز» (بر وزن طنز) به معناى اشاره با چشم و دست به چیزى است که مورد عیبجوئى است، و گاه این واژه به معناى هرگونه عیبجوئى به کار مى رود هر چند با زبان باشد، و تعبیر به «تَغامُز» (از باب تفاعل) دلیل بر این است که همه آنها در مقابل یکدیگر در این کار شرکت داشتند، هر یک با اشاره به دیگرى چیزى مى گفت که همه استهزاءآمیز بود.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

اشاره به چشم و پلك و ابرو «غَمَزَهُ بَالْعَيْنِ وَالْجُفْنِ وَالْحاجِبْ: اَشارَاِلَيْه» [مطفّفين:30]. چون مؤمنان بر آنها گذر مى‏كردند چشمك مى‏زدند يعنى به يكديگر با چشم و غيره اشاره مى‏كردند به قصد اهانت بر مؤمنان. اين لفظ يكبار بيشتر در قرآن نيست.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...