نتایج جستجو

پرش به: ناوبری، جستجو
 • القلم ١١ (رده حرمت اطاعت از عیب جویان)
  عیب جویان: رد خواسته هاى عیب جویان ۱ عیب جویى: سرزنش عیب جویى ۳ کافران: سخن چینى کافران ۷; عیب جویى کافران ۷; ویژگیهاى کافران۷ محرمات :۵ محمد(ص): رسالت محمد(ص)
  ۳۲ کیلوبایت (۳٬۰۹۹ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۵۹
 • آیات شامل این کلمه «تسبیح» به معناى منزه شمردن خداوند از هر گونه عیب و نقص است. تعبیر به «فَسَبِّح» (پس تسبیح کن) (با فاء تفریع)، اشاره به این حقیقت است
  ۳ کیلوبایت (۱۶۱ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۳۹
 • آیات شامل این کلمه «تسبیح» به معناى منزه شمردن خداوند از هر گونه عیب و نقص است. تعبیر به «فَسَبِّح» (پس تسبیح کن) (با فاء تفریع)، اشاره به این حقیقت است
  ۳ کیلوبایت (۱۵۷ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۵۳
 • التوبة ٧٩ (رده کیفر عیب جویى)
  ۹; مراتب عذاب ۹، ۱۳; موجبات عذاب ۱۳ عیب جویى: کیفر عیب جویى ۱۳; گناه عیب جویى ۱۳ فقرا: تأمین فقرا ۴; عیب جوى از فقرا ۱۰ کیفر: تناسب کیفر با
  ۴۴ کیلوبایت (۳٬۶۹۰ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۱۰
 • الهمزة ١ (رده حرمت افشاى عیب)
  عذابهاى خدا ۱ سخن چینان: عذاب سخن چینان ۱ عیب: حرمت افشاى عیب ۳ عیب جویان: عیب جویان در جهنم ۲; کیفر عیب جویان ۲ غیبت کنندگان: غیبت کنندگان در جهنم
  ۳۴ کیلوبایت (۳٬۲۴۱ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۴
 • گرداند و كافران را [به تدريج‌] نابود سازد. و تا آنکه اهل ایمان را (از هر عیب) پاک کند و کافران را نابود گرداند. و [نیز این پیروزی ها و ناکامی ها] برای
  ۱۸ کیلوبایت (۱٬۵۴۳ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۰۴
 • المطففين ٣٠ (رده زمینه عیب جویى از مؤمنان)
  ۲ مؤمنان: استهزاى مؤمنان ۱; زمینه عیب جویى از مؤمنان ۲; عیب جویى از مؤمنان ۱; ناپسندى استهزاى مؤمنان ۲; ناپسندى عیب جویى از مؤمنان ۲
  ۲۸ کیلوبایت (۲٬۵۷۲ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۴۲
 • مى گویند: تا دو هزارسال عمر مى کند (و سایه بسیار سنگین و لطیفى دارد)، تنها عیب این درخت این است که، خاردار است، ولى با توصیف به «مخضود» از مادّه «خضد» (بر
  ۶ کیلوبایت (۶۳۷ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۳
 • النساء ١٤٨ (رده تهدید افشاگران عیب)
  ۴، ۵، ۶ اسماء و صفات: سمیع ۹ ; علیم ۹ افشاگران عیب: تهدید افشاگران عیب ۱۲ ; هشدار به افشاگران عیب ۱۲ افشاگرى: جایز ۵، ۶ ; سرزنش افشاگرى ۱ بدگویى:
  ۳۵ کیلوبایت (۳٬۱۹۱ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۲۰
 • در حال بارگیری... به معناى پیر است و در اصل از مادّه «شیب» (بر وزن عیب) آمده و «مشیب» به معناى سفید شدن مو است. سفيد شدن موى همچنين است (راغب)
  ۲ کیلوبایت (۱۴۷ واژه) - ‏۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۰
 • تکرار در قرآن: ۱(بار) لیست کلمات مشتق شده در حال بارگیری... نقص. آنچه از خلقت و وضع اصلى كم يا زياد است. [كهف:79]. خواستم آن را معيوب كنم. آن
  ۲ کیلوبایت (۷۱ واژه) - ‏۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۹
 • الحاقة ٥٢ (رده خدا و عیب)
  ۱ - ساحت خداوند، منزّه و مبرّا از هر عیب و نقص (فسبّح باسم ربّک) «تسبیح»، به معناى تنزیه کردن از هر نقص و عیب است. ۲ - خداوند، پروردگارى است بزرگ و
  ۳۰ کیلوبایت (۲٬۷۹۳ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۰۶
 • التوبة ٥٨ (رده عیب جویى از محمد)
  ۴ ; سودجویى منافقان ۹ ; عُجب منافقان ۹ ; علایق منافقان ۷ ; عوامل عیب جویى منافقان ۸ ; عیب جویى منافقان ۱، ۴ ; مال دوستى منافقان ۷ ; ملاکهاى قضاوت منافقان
  ۳۷ کیلوبایت (۳٬۳۹۶ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۸
 • الهمزة ٤ (رده ذلت عیب جویان)
  سخن چینى: اجتناب از سخن چینى ۲ عقیده: عقیده به جاودانگى با ثروت ۱ عیب جویان: ذلت عیب جویان ۷; عیب جویان در جهنم ۳ غیبت کنندگان: ذلت غیبت کنندگان ۷; غیبت کنندگان
  ۲۸ کیلوبایت (۲٬۵۶۲ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۴
 • الروم ١٧ (رده خدا و عیب)
  ساحت قدس الهى، از هرگونه نقص و عیب، مبرّا است. (فسبحن اللّه حین تمسون و حین تصبحون) ۲ - تسبیح خداوند و تنزیه او از هر عیب و نقصى، نجات دهنده انسان از عذاب
  ۲۵ کیلوبایت (۲٬۲۶۱ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۵
 • الهمزة ٦ (رده تجزیه بدن عیب جویان)
  خدا: آثار مشیت خدا ۱; حاکمیت اراده خدا ۲; مالکیت خدا ۳ عیب جویان: تجزیه بدن عیب جویان ۳; عیب جویان در جهنم ۳ غیبت کنندگان: تجزیه بدن غیبت کنندگان ۳;
  ۲۵ کیلوبایت (۲٬۲۹۶ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۴
 • الهمزة ٧ (رده عیب جویان در جهنم)
  با آتش جهنم ۵ عقیده: آثار اخروى عقیده ۲; آثار عقیده ۳ عیب جویان: عیب جویان در جهنم ۴; کیفر عیب جویان ۴ قلب: احاطه بر قلب ها ۱ قیامت: عذاب جسمى در قیامت
  ۲۹ کیلوبایت (۲٬۸۰۰ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۴
 • الأعلى ١ (رده خدا و عیب)
  خداوند، از هر عیب و نقصى مبرّا است. (سبّح اسم ربّک) لزوم منزّه قرار دادن نام، بیانگر منزّه بودن صاحب نام است. ۳ - اعتراف به پاک بودن خداوند از هر عیب و نقصى،
  ۴۰ کیلوبایت (۳٬۸۰۷ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۴۷
 • خودتان عيب نگيريد، درجاى خود گفته شده مسلمانان از حيث دين به حكم يك پيكراند لذا عيب بر ديگران عيب بر خويشتن است. [همزه:1]. واى بر هر طعنه زن عيب ساز، لمّاز
  ۲ کیلوبایت (۱۲۴ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۰
 • الحديد ١ (رده خدا و عیب)
  حکیم است مشغولند. آنچه در آسمان ها و زمین است، خدا را [به پاک بودن از هر عیب و نقصی] می ستایند، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است. خداوند را تسبيح مى‌گويند،
  ۳۰ کیلوبایت (۲٬۷۴۸ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۴۴

نمایش (۲۰تای قبلی | ۲۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)