نتایج جستجو

پرش به: ناوبری، جستجو
 • در حال بارگیری... به معناى پیر است و در اصل از مادّه «شیب» (بر وزن عیب) آمده و «مشیب» به معناى سفید شدن مو است. سفيد شدن موى همچنين است (راغب)
  ۲ کیلوبایت (۱۴۷ واژه) - ‏۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۰
 • تکرار در قرآن: ۱(بار) لیست کلمات مشتق شده در حال بارگیری... نقص. آنچه از خلقت و وضع اصلى كم يا زياد است. [كهف:79]. خواستم آن را معيوب كنم. آن
  ۲ کیلوبایت (۷۱ واژه) - ‏۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۹
 • القلم ١١ (رده حرمت اطاعت از عیب جویان)
  عیب جویان: رد خواسته هاى عیب جویان ۱ عیب جویى: سرزنش عیب جویى ۳ کافران: سخن چینى کافران ۷; عیب جویى کافران ۷; ویژگیهاى کافران۷ محرمات :۵ محمد(ص): رسالت محمد(ص)
  ۳۲ کیلوبایت (۳٬۰۹۹ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۵۹
 • الهمزة ١ (رده حرمت افشاى عیب)
  عذابهاى خدا ۱ سخن چینان: عذاب سخن چینان ۱ عیب: حرمت افشاى عیب ۳ عیب جویان: عیب جویان در جهنم ۲; کیفر عیب جویان ۲ غیبت کنندگان: غیبت کنندگان در جهنم
  ۳۴ کیلوبایت (۳٬۲۴۱ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۴
 • الأعلى ١ (رده خدا و عیب)
  خداوند، از هر عیب و نقصى مبرّا است. (سبّح اسم ربّک) لزوم منزّه قرار دادن نام، بیانگر منزّه بودن صاحب نام است. ۳ - اعتراف به پاک بودن خداوند از هر عیب و نقصى،
  ۴۰ کیلوبایت (۳٬۸۰۷ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۴۷
 • التوبة ٧٩ (رده کیفر عیب جویى)
  ۹; مراتب عذاب ۹، ۱۳; موجبات عذاب ۱۳ عیب جویى: کیفر عیب جویى ۱۳; گناه عیب جویى ۱۳ فقرا: تأمین فقرا ۴; عیب جوى از فقرا ۱۰ کیفر: تناسب کیفر با
  ۴۴ کیلوبایت (۳٬۶۹۰ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۱۰
 • الحاقة ٥٢ (رده خدا و عیب)
  ۱ - ساحت خداوند، منزّه و مبرّا از هر عیب و نقص (فسبّح باسم ربّک) «تسبیح»، به معناى تنزیه کردن از هر نقص و عیب است. ۲ - خداوند، پروردگارى است بزرگ و
  ۳۰ کیلوبایت (۲٬۷۹۳ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۰۶
 • المطففين ٣٠ (رده زمینه عیب جویى از مؤمنان)
  ۲ مؤمنان: استهزاى مؤمنان ۱; زمینه عیب جویى از مؤمنان ۲; عیب جویى از مؤمنان ۱; ناپسندى استهزاى مؤمنان ۲; ناپسندى عیب جویى از مؤمنان ۲
  ۲۸ کیلوبایت (۲٬۵۷۲ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۴۲
 • 1
  نماز رده:حمایتهاى خدا رده:حکمت خدا رده:خالق موجودات رده:خالقیت خدا رده:خدا و عیب رده:خدا و فرزند رده:خدا و نقص رده:خواسته هاى محمد رده:خوشنامى محمد رده:خیریت
  ۱ کیلوبایت (۲٬۰۰۴ واژه) - ‏۱۶ دی ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۵۱
 • آنها است، و نیز گفته اند که «لمز» عیب جوئى با چشم و اشاره است، در حالى که «همز» عیب جوئى با زبان است. لمز (۴ بار) عيب. در قاموس گفته:«اَلَّلمْزُ: اَلْعَيْبُ
  ۳ کیلوبایت (۱۷۷ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۸
 • التوبة ٥٨ (رده عیب جویى از محمد)
  ۴ ; سودجویى منافقان ۹ ; عُجب منافقان ۹ ; علایق منافقان ۷ ; عوامل عیب جویى منافقان ۸ ; عیب جویى منافقان ۱، ۴ ; مال دوستى منافقان ۷ ; ملاکهاى قضاوت منافقان
  ۳۷ کیلوبایت (۳٬۳۹۶ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۸
 • رده:حکیم رده:خاستگاه محمد رده:خداشناسى مشرکان مکه رده:خداشناسى موجودات رده:خدا و عیب رده:خدا و نقص رده:خصلتهاى اهل کتاب رده:خطر عذاب رده:خودبرتربینى یهود رده:خیانت
  ۱ کیلوبایت (۱٬۹۶۸ واژه) - ‏۱۶ دی ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۰۴
 • الأعلى ٢ (رده خدا و عیب)
  تفریط در ساختار مخلوقات، دلیل لزوم تسبیح خداوند و اعتراف به دور بودن او از هر عیب و نقص (سبّح اسم ربّک ... الذى خلق فسوّى) وصف «الذى ...»، بیانگر علت تسبیح
  ۳۲ کیلوبایت (۲٬۹۴۶ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۴۷
 • خودتان عيب نگيريد، درجاى خود گفته شده مسلمانان از حيث دين به حكم يك پيكراند لذا عيب بر ديگران عيب بر خويشتن است. [همزه:1]. واى بر هر طعنه زن عيب ساز، لمّاز
  ۲ کیلوبایت (۱۲۴ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۰
 • (بر وزن سیب) جمع «اشیب» به معناى پیر است و در اصل از مادّه «شیب» (بر وزن عیب) آمده و «مشیب» به معناى سفید شدن مو است. شيب‌ (۳ بار) سفيد شدن موى همچنين
  ۲ کیلوبایت (۱۲۴ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۹
 • (بر وزن سیب) جمع «اشیب» به معناى «پیر» است، و در اصل از مادّه «شیب» (بر وزن عیب) و «مشیب» به معناى سفید شدن مو گرفته شده. شيب‌ (۳ بار) سفيد شدن موى همچنين
  ۲ کیلوبایت (۱۲۵ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۴۱
 • پاک نمودن چیزى است از هر گونه عیب. ل‌ (۳۸۴۲ بار) محص‌ (۲ بار) خالص كردن. «مَحَصَ الشَّىْ‏ءَ: خَلَّصَهُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ» راغب گفته: اصل محص خالص كردن
  ۲ کیلوبایت (۱۲۴ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۴
 • خودتان عيب نگيريد، درجاى خود گفته شده مسلمانان از حيث دين به حكم يك پيكراند لذا عيب بر ديگران عيب بر خويشتن است. [همزه:1]. واى بر هر طعنه زن عيب ساز، لمّاز
  ۲ کیلوبایت (۱۴۷ واژه) - ‏۱۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۰۲
 • الحديد ١ (رده خدا و عیب)
  حکیم است مشغولند. آنچه در آسمان ها و زمین است، خدا را [به پاک بودن از هر عیب و نقصی] می ستایند، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است. خداوند را تسبيح مى‌گويند،
  ۳۰ کیلوبایت (۲٬۷۴۸ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۴۴
 • الحشر ٢٤ (رده خدا و عیب)
  الحسنی). و به همین دلیل از هرگونه عیب و نقص، منزه و مبراست، «و آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح او می‌گویند» و او را از هر عیب و نقصی پاک می‌شمرند (یسبح له
  ۴۴ کیلوبایت (۴٬۰۱۳ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۵۰

نمایش (۲۰تای قبلی | ۲۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)