نتایج جستجو

پرش به: ناوبری، جستجو
 • البقرة ١٨٥ (رده آثار روزه)
  مدت روزه واجب ۲۵، ۲۶; معذوران از روزه ۱۵; نظم در روزه ۱۹; وجوب روزه ۱۲; وجوب قضاى روزه ۱۶; وقت روزه ۱; وقت قضاى روزه ۱۸; ویژگیهاى روزه ۱۹ سختى: عوامل
  ۱۰۰ کیلوبایت (۹٬۱۷۰ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۴۶
 • البقرة ١٨٣ (رده روزه انبیا)
  زمینه عمل به تکلیف ۱۰ روزه: آثار روزه ۶، ۱۰; احکام روزه ۱، ۲; اهمیّت روزه ۴; روزه در ادیان۱۱،۴،۳; شرایط وجوب روزه ۲; وجوب روزه ۱ عمل: عمل پسندیده
  ۳۶ کیلوبایت (۳٬۰۷۹ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۴۶
 • سال را به اشكال مختلف روزه مى‏گيرند مثل روزه از گوشت، روزه از شير، روزه از اكل و شرب، و در قرآن حكايت روزه زكريا از سخن گفتن هكذا روزه مريم از سخن گفتن شده
  ۸ کیلوبایت (۷۴۴ واژه) - ‏۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۶
 • ويژگيهاى بيانى آيات تشريع روزه كلماتى در آيه وجوب روزه كه مفاد آن تسهيل امر روزه براى مؤ منين است مقايسه اى بين سياق آيات روزه با آيات قصاص و وصيت ويژگيهاى
  ۷۴ کیلوبایت (۷٬۰۵۰ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۴۶
 • الأحزاب ٣٥ (رده آثار روزه)
  مردان فروتن و زنان فروتن، و مردان انفاق‌گر و زنان انفاق‌گر، و مردان روزه دار و زنان روزه دار، و مردان پاكدامن و زنان پاكدامن، و مردانى كه خدا را بسيار ياد
  ۶۹ کیلوبایت (۵٬۷۹۹ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۵۵
 • البقرة ١٩٦ (رده روزه کفاره)
  است از روزه يا صدقه يا قربانى پس چون ايمن شويد پس آنكه بهره‌مند گردد بسبب عمره تا حج پس آنچه ميسر شود از قربانى پس كسيكه نيافت پس روزه سه روزه است در حج
  ۱۰۷ کیلوبایت (۹٬۸۷۶ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۴۷
 • مريم ٢٦ (رده ذکر خدا در روزه)
  ذکر: ذکر خدا در روزه ۲۰ رحمت: مسؤولیت مشمولان رحمت ۱۴; مشمولان رحمت ۱۳ روزه: احکام روزه ۱۹، ۲۰; روزه سکوت ۱۹، ۲۰; نقش روزه ۱۴ زائو: آرامش
  ۵۵ کیلوبایت (۵٬۱۰۱ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۲۱
 • به پذیرش احکام روزه. این آیه که شامل چهار حکم اسلامی در زمینه روزه و اعتکاف است نخست در قسمت اول می‌گوید: «در شبهای ج1، ص167 ماه روزه آمیزش جنسی با همسرانتان
  ۱۰۵ کیلوبایت (۹٬۴۵۷ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۴۶
 • التحريم ٥ (رده آثار روزه)
  ۱۰ خدا: تشویقهاى خدا ۵; تهدیدهاى خدا ۱ روزه: آثار روزه ۱۰; ارزش روزه ۹، ۱۱; اهمیت روزه ۷ زن: توبه زن ۶; روزه دارى زن ۶; زن شایسته در دوران محمد(ص) ۲،
  ۴۹ کیلوبایت (۴٬۲۷۴ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۵۶
 • است يعنى بر آنانكه روزه را به زحمت و مشقّت كثيره مى‏گيرند روزه نيست بلكه فديه و طعام مسكين است. و اين حكم ساخوردگان و غيره است كه روزه بر آنهاسخت و طاقت
  ۷ کیلوبایت (۶۷۸ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۳۳
 • البقرة ٤٥ (رده استمداد از روزه)
  عشرى، ج‌1، ص: 136 شريفه روزه مى‌باشد. تنبيه: در اين آيه شريفه آگاه فرمايد مؤمنين را به دو وسيله عظيم عبادى روزه و نماز. اما روزه: موجب ارتقاء است از حضيض
  ۳۷ کیلوبایت (۳٬۴۴۱ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۳۵
 • استقامت و ثبات در كار. در بعضى روايات صبر روزه معنى شده است در تفسير عياشى از اباعبداللّه عليه السلام نقل فرمود:صبر روزه است. و از ابى الحسن عليه السلام نقل
  ۷ کیلوبایت (۵۸۱ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۸
 • استقامت و ثبات در كار. در بعضى روايات صبر روزه معنى شده است در تفسير عياشى از اباعبداللّه عليه السلام نقل فرمود:صبر روزه است. و از ابى الحسن عليه السلام نقل
  ۱۰ کیلوبایت (۵۸۰ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۵۸
 • المجادلة ٤ (رده روزه کفاره)
  متوالى روزه بگيرد يا اقلّا يك ماه و يكروز متوالى روزه بگيرد و بقيّه را متفرّقا يا متواليا انجام دهد پيش از آنكه دستشان بهم برسد و كسيكه متمكّن از روزه نباشد
  ۴۴ کیلوبایت (۳٬۹۳۹ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۴۷
 • آل عمران ٤١ (رده روزه سکوت)
  آداب ذکر ۱۵ ; ذکر خدا ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ ; وقت ذکر ۱۴ روزه: روزه سکوت ۹، ۱۵ ; روزه در ادیان ۹ زکریّا (ع): ۳ بشارت به زکریّا (ع) ۱، ۴، ۶، ۸،
  ۳۳ کیلوبایت (۲٬۶۸۸ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۵۷
 • بِواجِبٍ» نذر معلق بشرط آن است كه گويد: اگر از اين مرض صحت يافتم پنج روز براى خدا روزه خواهم گرفت و اگر معلق نباشد آن را نذر تبرعى گويند مثل «لِلَّهِ عَلَىَّ أَنْ
  ۷ کیلوبایت (۱۹۱ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۵۶
 • «فطر» (بر وزن سطر) به معناى شکافتن از طول است، و به معناى شکستن (مانند افطار روزه) و اختلال و فساد نیز مى آید، و در سوره «ملک» به همین معناست. فطر (۲۰ بار)
  ۱ کیلوبایت (۵۸ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۵
 • المائدة ٩٥ (رده ارزش روزه کفاره)
  حیوان) خوراک (یک روزه به هر یک از) فقراء می‌دهد، و یا برابر آن (خوراک؛ به عبارت دیگر به تعداد مستمندان دریافت‌کننده‌ی کفّاره، روزهائی) روزه می‌گیرد. تا متجاوز
  ۷۵ کیلوبایت (۶٬۹۷۱ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۲۹
 • حسد رده:آثار خمر رده:آثار دنیاطلبى رده:آثار ذکر رده:آثار رحمت خدا رده:آثار روزه رده:آثار ریا رده:آثار سختى رده:آثار شرک رده:آثار ظلم رده:آثار عدم تعقل رده:آثار
  ۱ کیلوبایت (۱٬۷۳۰ واژه) - ‏۱۶ دی ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۰۸
 • البقرة ١٥٣ (رده استمداد از روزه)
  که فرموده: «واستعینوا بالصبر» روایت شده که مراد از صبر، روزه است». استمداد: استمداد از روزه ۸ ایمان: آثار ایمان به محمّد(ص) ۲ خدا: امدادهاى
  ۳۷ کیلوبایت (۳٬۲۵۴ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۴۴

نمایش (۲۰تای قبلی | ۲۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)