نتایج جستجو

پرش به: ناوبری، جستجو
 • محمد ٤ (رده آزادى اسیر)
  اسلام ۱۴ اسیر: آزادى اسیر ۱۲; احکام اسیر ۶، ۱۲، ۱۵، ۱۸; اهمیت آزادى اسیر ۱۳; بستن اسیر ۱۸; روش برخورد با اسیر ۸; فدیه از اسیر ۱۲; قتل اسیر ۱۵; محکم بستن
  ۷۶ کیلوبایت (۶٬۶۱۳ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۶
 • التوبة ٥ (رده آزادى اسیر)
  اسماء و صفات: رحیم ۱۸; غفور ۱۸ اسیر: آزادى اسیر ۱۴; احکام اسیر ۱۲، ۱۴; اسلام اسیر ۱۲; توبه اسیر ۱۲; شرایط آزادى اسیر ۱۲، ۱۴ اقرار: آثار اقرار به
  ۶۲ کیلوبایت (۵٬۱۱۵ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۴
 • الانسان ٨ (رده اطعام اسیر)
  ۲; سیره ابرار ۲; ویژگیهاى ابرار ۱، ۲ اسیر: اطعام اسیر ۱، ۲، ۷; انفاق به اسیر ۱; اهمیت حمایت از اسیر ۴; مراد از اسیر ۹ امام حسن(ع): ایثار امام حسن(ع) ۶;
  ۴۷ کیلوبایت (۴٬۵۱۶ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۲۲
 • وجه بين‏الاثنين بودن آن است كه فعلى از جانب اسير گيرنده واقع مى‏شود و آن تحويل اسير است و فعلی از جانب اسیر كه دفع فديه است يعنى: اگر آنها در حال اسارت
  ۴ کیلوبایت (۲۷۱ واژه) - ‏۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۳
 • ، می‌ترسند. و بر (مبنای) دوستی خدا (و طعامشان)، آن را به بینوا و یتیم و اسیر می‌خورانند. (و به آنان می‌گویند:) «ما تنها برای خشنودی خداست که به شما می‌خورانیم
  ۱۲ کیلوبایت (۴۸۱ واژه) - ‏۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۳۸
 • بنابراین جمله «ما کان ... » بیانگر این معناست که اسیر گرفتن از دشمن پیش از غلبه بر او جایز نیست. ۲- حرمت گرفتن اسیر پیش از غلبه بر دشمن، سنت تمام انبیاى الهى
  ۴۵ کیلوبایت (۴٬۰۹۷ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۳
 • رده:آثار هجرت رده:آثار کفر رده:آثار گناه رده:آداب دعا رده:آداب کار رده:آزادى اسیر رده:آسیب شناسى دینى رده:آفرینش و اطاعت رده:آمرزش توابین رده:آمرزش خدا رده:آمرزش
  ۱ کیلوبایت (۱٬۹۶۸ واژه) - ‏۱۶ دی ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۰۴
 • رعب افکند؛ (و کارشان به جایی رسید که) گروهی را به قتل می‌رساندید و گروهی را اسیر می‌کردید! |و كسانى از اهل كتاب را كه با [احزاب‌] همپشتى كرده بودند، از دژهايشان
  ۴۲ کیلوبایت (۳٬۷۶۸ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۵۴
 • الانسان ٩ (رده اطعام اسیر)
  ابرار۱، ۲; ویژگیهاى انفاق ابرار ۱، ۲ اخلاص: آثار اخلاص ۳; موانع اخلاص ۴ اسیر: اطعام اسیر ۱ امام حسن(ع): اخلاص امام حسن(ع) ۶; فضایل امام حسن(ع) ۶ امام حسین(ع):
  ۴۴ کیلوبایت (۴٬۳۱۲ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۲۲
 • الانسان ٢٢ (رده آثار انفاق به اسیر)
  ابرار: ابرار در بهشت ۲; پاداش اخروى ابرار ۱; تشکر از ابرار۵، ۶ اسیر: آثار انفاق به اسیر ۷ امام حسن(ع): پاداش اخروى امام حسن(ع) ۸; تشکر از امام حسن(ع)
  ۳۶ کیلوبایت (۳٬۱۳۶ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۲۳
 • بلاگردان و دفع ضرر، از شخص یا چیز دیگر است، لذا مالى را که براى آزاد کردن اسیر مى دهند «فدیه» مى گویند، و نیز کفاره اى را که بعضى از بیماران به جاى روزه
  ۲ کیلوبایت (۸۲ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۹
 • وزن عصر) در اصل به معناى بستن چیزى با زنجیر است; و اسیران را از این جهت «اسیر» نامیده اند که آنها را مى بندند. ولى «أَسْر» در اینجا اشاره به استحکام پیوندهاى
  ۲ کیلوبایت (۱۲۴ واژه) - ‏۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۹
 • زیر آورد و در دل‌هایشان هراس افکند؛ حال آنکه گروهی را می‌کُشید و گروهی را اسیر می‌کنید. و زمینشان و خانه‌هاشان و اموالشان و سرزمینی را که در آن پا ننهاده
  ۴۹ کیلوبایت (۲٬۵۳۳ واژه) - ‏۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۳۸
 • بگیرید و (اسیر کنید و در صورت لزوم) ایشان را هر کجا یافتید بکشید. آنان کسانیند که ما (به سبب غدر و خیانتشان) دلیل آشکار و برهان واضحی برای (اسیر کردن یا
  ۴۲ کیلوبایت (۳٬۳۳۹ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۱۶
 • البقرة ٨٥ (رده آزادى اسیر)
  آنان نزد خداوند سودى ندارد ...». احکام: ۸ اسیر: آزادى اسیر ۱۳; اهمیّت آزادى اسیر ۱۰; فدیه از اسیر ۹، ۱۲، ۱۳ انسان: عمل انسان ۳۱ ایمان:
  ۹۵ کیلوبایت (۸٬۳۴۸ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۳۹
 • الأنفال ٦٩ (رده آزادى اسیر)
  از رحمت اوست. (إن اللّه غفور رحیم) اسارت: احکام اسارت ۷ اسیر: آزادى اسیر ۲ ; فدیه از اسیر ۲، ۷ اسیرگیرى: حرام ۷، ۱۰ ; اسیرگیرى ناپسند ۱۰ بی‌تقوایى:
  ۲۹ کیلوبایت (۲٬۶۱۳ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۳
 • - اخلاص - اخلاق - ادب - اذیت - ارث - استماع سخن - استهزا - اسیر - اصحاب و یاران اهل البیت - اصول - اطاعت - اعتکاف - امام جعفر صادق
  ۱۲ کیلوبایت (۳۸۵ واژه) - ‏۳۰ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۹
 • الأحزاب ٥٠ (رده احکام اسیر)
  ازدواج با لفظ هبه ۲۴; مهریه در ازدواج ۸ اسماء و صفات: رحیم ۳۲; غفور ۳۲ اسیر: احکام اسیر ۱۰، ۱۴; بردگى اسیران کافر ۱۴ برده: احکام برده ۱۱، ۱۴، ۲۹، ۳۰; مالکیت
  ۸۵ کیلوبایت (۷٬۲۶۵ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۵۶
 • آله یک نفر اسیر را به سودة دختر زمعة سپرده بود، اسیر مزبور همه شب مى نالید. سودة بر او ترحم نمود و او را بخشیده و بند اسارت وى را سست کرد. اسیر مزبور از
  ۴۰ کیلوبایت (۳٬۶۰۹ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۴
 • مسلمانان، على رغم تحقق مقتضى آن (گرفتن اسیر پیش از سرکوبى کامل دشمن) (لو لا کتب ... عذاب عظیم) ۷- روى آورى رزمندگان اسلام به اسیر گرفتن از دشمن پیش از سرکوبى کامل
  ۲۴ کیلوبایت (۲٬۱۱۹ واژه) - ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۳

نمایش (۲۰تای قبلی | ۲۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)