وَزَر

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«وَزَر» (بر وزن قمر) در اصل، به معناى پناهگاه هاى کوهستانى و مانند آن است و در آیه مورد بحث به معناى هر گونه پناهگاه است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(بروزن فرس) پناهگاهى از كوه. چنانكه در مفردات و مجمع ذيل آيه «يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ» گفته است. [قيامة:11-12]. نه پناهگاهى نيست و قرارگاه يا قراريافتن به سوى خداى تو است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...