هَارُون

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

«عليه السلام». از انبياء بنى اسرائيل و برادر موسى «عليه السلام» است، نام مباركش نوزده بار در كلام اللَّه مجيد ياد شده زيرا مراد از [مريم:28]. هارون برادر موسى نيست. هارون لفظ غير عربى است و به معنى كوه نشين يا نورانى مى‏باشد چنانكه هاكس در قاموس خود گفته است. اينك مطالبى درباره آن حضرت: 1 هارون «عليه السلام» پيغمبر و مورد وحى خداوند بوده است [نساء:163]. ايضاً آيه [مؤمنون:45]. و نيز [مريم:53]. و از آيه زير روشن مى‏شود كه شريعت مال هر دو بوده [انبياء:48]. ايضاً [صافات:117]. 2 ولى ظاهر آن است كه در عين نبوت، وزير و معين موسى «عليه السلام» بوده و از روايتى كه نقل خواهد شد معلوم مى‏شود موسى وحى را به او ابلاغ مى‏كرده است اما ظاهر آيات گذشته وحى معمولى است. موسى «عليه السلام» او را به عنوان وزير از خدا مى‏خواهد [طه:29-32]. جمله «وَاَشْرِكْهُ فى أَمْرى» با جواب آن «قالَ قَدْ اُوتيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى» مفيد آن است كه شريك نبوت بوده هكذا آيه [فرقان:35]. كه اعطاء كتاب به موسى نسبت داده شده. 3 آن جناب مورد تمجيد خداى متعال است كه فرمايد «سَلامٌ عَلى مُوسى وَ هارُونَ» و ايضاً درباره او و برادرش آمده: كه خدا به هر دو برادر منت گذاشت و ياريشان فرمود، و از نيكوكاران و و از بندگان مؤمن‏اند [صافات:114-122]. و او از «اَلَّذينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» است [مريم:58]. و در سوره انعام ازآيه 84 تا 89 در جمله پيامبرانى ذكر شده كه آنها محسنان، صالحان، برگزيدگان، هدايت شدگان و صاحبان كتاب و حكم و نبوت‏اند. و نيز آن بزرگوار به هنگام عزيمت موسى به ميقات جانشين آن حضرت در بنى‏اسرائيل بود. چنانكه فرموده: [اعراف:142]. 4 هارون با موسى برادر پدر و مادرى بودند و اينكه در [اعراف:150]. [طه:94]. هارون به موسى «يَابْنَ اُمَّ» اى پسر مادرم مى‏گويد، گفته‏اند به جهت تحريك عاطفه موسى بوده است در تفسير صافى از كافى از امير المومنين على «عليه السلام» نقل كرده كه هارون با موسى برادر پدر و مادرى بودند. در مجمع و جوامع الجامع از حسن مفسر نقل كرده: واللَّه برادر پدر و مادرى بودند ولى هارون پسر مادرم گفت كه آن در تحريك عاطفه ابلغ است. بيضاوى نيز به پدر و مادرى بودن آنها تصريح كرده است. 5 در تفسير الميزان سوره قصص از تفسير قمى نقل كرده: راوى گويد به امام باقر «عليه السلام» گفتم: موسى چقدر از مادرش جدا بود كه خدا او را به مادرش برگردانيد؟ فرمود: سه روز. گفتم: هارون برادر پدر و مادرى موسى بود؟ فرمود: آرى. نمى‏شنوى كه خدا فرمايد «يَابْنَ اُمَّ لاتَأْخُذْ بِلِحْيَتى وَ لا بِرَأْسى»؟ گفتم: سن كدام يك بيشتر بود؟ فرمود: هارون. گفتم: وحى به هر دو نازل مى‏شد؟ فرمود: وحى به موسى نازل مى‏شد و او به هارون مى‏رساند. گفتم: بفرمايد آيا احكام و حكومت و امر و نهى مال هر دو بود؟ فرمود: موسى با پروردگارش مناجات مى‏كرد و علم را مى‏نوشت و ميان بنى اسرائيل قضاوت مى‏كرد و چون براى مناجات مى‏رفت هارون جانشين او بود. گفتم: كداميك زودتر از دنيا رفت؟ فرمود: هارون پيش از موسى وفات كرد هر در و در بيابان «تيه» از دنيا رفتند. گفتم: موسى فرزندى داشت؟ فرمود نه فرزند و نسل از هارون بود. الميزان گويد: آخر روايت با روايات ديگر که دلالت بر فرزند داشتن موسی می‏کنند مخالف است. تورات فعلى نيز حكايت از اولاد موسى دارد. نگارنده گويد: استدلال امام «عليه السلام» از آيه بر پدر و مادرى بودن آن دو وجهش معلوم نشد واللَّه اعلم. مختصر اين روايت را در صافى ذيل آيه [اعراف:150]. نقل كرده است. 6 تورات فعلى در سفر خروج باب سى و دو ساختن گوساله را كه سامرى ساخته بود به هارون «عليه السلام» نسبت داده هاكس در قاموس خود آن را تصديق كرده و ضمن تعريف از هارون آن جناب را به ضعف و سستى نسبت داده است. اين از تورات محرف و نويسنده قاموس آن بعيد نيست «سَلامٌ عَلى مُوسى وَ هارُونَ - وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلينَ». * [مريم:28]. اين آيه خطاب قوم است به مريم آنگاه كه عيسى را پيش مردم آورد يعنى: اى خواهر هارون پدرت بدكار و مادرت زناكار نبود پس اين بچه را از كجا آوردى و مرتكب چنان كار شدى؟! در مجمع فرموده: به قولى هارون مرد صالحى بود كه صالحان را به او نسبت مى‏دادند (پس مراد از اخت انتساب است) به قولى هارون برادر پدرى مريم بود. به قولى مراد نسبت به هارون برادر موسى است و به قولى هارون مرد بدكارى بود كه بدان را به او نسبت مى‏دادند.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...