هَاؤُم

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«هاؤُم» به گفته ارباب لغت، به معناى «بگیرید» مى باشد، اگر مخاطب جمع مردان باشد «هاؤُمْ» گفته مى شود، و اگر جمع زنان «هائُنَّ»، اگر مفرد مذکر باشد «هاءَ» (به فتح) و اگر مفرد مؤنث باشد «هاءِ» (به کسر) و براى تثنیه «هائُمَا» گفته مى شود، «راغب» در «مفردات» مى گوید: «هاء» در معناى گرفتن به کار مى رود، و «هات» در معناى دادن.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

[حاقة:19]. هاؤم يعنى بياييد در مجمع فرموده گويى : «هاءَ يا رَجُلُ - هاؤُما يا رَجُلانِ - هاؤُمُ يارَجُلُ» و در واحد تثنيه و جمع زنان گويى:«هاءِ يااِمْرِئَهٌ - هاؤُما - هاؤُنَّ» اين لغت اهل حجاز است... يعنى: آنكه نامه عملش بدست راستش داده شده گويد: بياييد كتاب مرا بخوانيد، اين تركيب فقط يكبار در كلام الله آمده است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...