نَقَمُوا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«نَقَمُوا» از مادّه «نقم» (بر وزن قلم)، به معناى انکار و عیب گرفتن چیزى است، یا به زبان و یا به عمل از طریق مجازات، و «انتقام» نیز از همین ماده است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

نقم به معنى انكار شى‏ء است طبرسى فرمايد: «نَقَمَ الاَمرَ نَقْماً» يعنى آن را انكار كرد، عقوبت را نقمه گويند زيرا كه آن در مقابل شى‏ء انكار شده واجب است. راغب مى‏گويد: «نَقِمْتُ الشَّىْ‏ءَ» يعنى آن را انكار كردم خواه با زبان و خواه با عقوبت در صحاح و قاموس اكراه و در مصباح اشدّالكراهة نيز گفته است كه از افراد انكار مى‏باشد. [بروج:8]. يعنى: مكروه نداشتند از آنها مگر ايمان آوردنشانرا به خداى عزيز و پسنديده. [مائده:59]. بگو اى اهل كتاب آيا از ما جز ايمانمان بخدا را مكروه مى‏داريد؟!. * [آل عمران:4]. خدا توانا و صاحب انتقام است يعنى كار بد را با عقوبت انكار مى‏كند چنانكه راغب گفته [زخرف:55]. چون ما را به خشم آوردند از آنها انتقام گرفتيم، معلوم شد كه انتقام مجازات است در مقابل عمل بد.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...