نَصِير

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

در مورد فرق میان «ولىّ» و «نصیر» بعضى گفته اند: «ولىّ» کسى است که بدون درخواست به انسان کمک کند، اما «نصیر» مفهومى اعم دارد. این احتمال نیز وجود دارد که «ولىّ» اشاره به سرپرستى است که به حکم ولایت و بدون درخواست، حمایت و کمک مى کند، و «نصیر» فریادرسى است که بعد از تقاضاى کمک به یارى انسان مى شتابد.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...