مُنْتَقِمُون

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

تعبیر به «انتقام» از مادّه «نَقَم» از نظر لغت عرب به معناى «مجازات کردن» است; هر چند مفهوم «تشفّى قلب» (فرونشاندن سوز درون) در مفهوم این کلمه در استعمالات روزمره افتاده است ولى در معناى اصلى لغوى آن وجود ندارد.

«مُنْتَقِمُون» از مادّه «انتقام»، چنان که قبلاً نیز گفته ایم، به معناى مجازات کردن است، هر چند کلمه «انتقام»، در استعمالاتِ روزمره کنونى، معناى دیگرى مى بخشد که توأم با فرونشاندن آتش خشم و سوز دل است، ولى در معناى لغوى آن این امور وجود ندارد.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...