مُتَشَاکِسُون

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«متشاکس» از مادّه «شَکِس» به کسانى گفته مى شود که، با عصبانیت و بد خلقى به جر و بحث و نزاع مشغولند.

«مُتَشاکِسُون» از مادّه «شکاسه» به معناى «سوء خلق و دعوا و خصومت» است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

شكاسة: بد خلقى (مجمع) شكس به فتح اول و كسر دوم: بد خلق تشاكس به معنى تشاجر و منازعه است در اثر بدخلقى چنانكه راغب گفته [زمر:29]. يعنى: خدا مردى را مثل زده كه درباره او شريكان متخاصم وجود دارد. در مجمع متنازعان بد خلق گفته است. اين كلمه در قرآن مجيد فقط يكبار آمده است .


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...